Centre of Expertise Urban Vitality

eHealth & Beweeggedrag

De bijdrage van eHealth aan het beweeggedrag van mensen

Door de toenemende zorgvraag en alsmaar stijgende kosten neemt de druk op ons zorgstelsel toe. Deze trend vraagt om een aanpak waarbij zorg steeds meer in de eigen leefomgeving van mensen plaatsvindt. Een onmisbaar onderdeel hiervan is eHealth: mobiele applicaties en online platforms waarmee zorgprofessionals mensen ondersteunen op het gebied van zelfmanagement en gezonde leefstijl. Maar hoe zet je eHealth efficiënt en effectief in? Als associate lector eHealth & Beweeggedrag doet Daniël Bossen praktijkonderzoek naar onderliggende interacties tussen bewegen, gedragsbeïnvloeding en technologie.

In zijn onderzoek richt Daniël Bossen zich op zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het beweeggedrag, beiden net zo belangrijk voor het uitvoeren van alledaagse activiteiten. Doel van het onderzoek: mensen zo optimaal mogelijk laten bewegen in hun eigen leefomgeving. Het onderzoek is gekoppeld aan het 8-jarige onderzoeksprogramma Mensen in Beweging, gefinancierd met een SIA SPRONG-subsidie. Binnen dit onderzoeksprogramma integreren onderzoekers hun expertise op het gebied van beweging, voeding en technologie.

Interprofessionele samenwerking

Daniël Bossen werkt interprofessioneel samen met onderzoekers, docenten en studenten vanuit verschillende opleidingen en lectoraten binnen de HvA. Studenten krijgen in hun latere werk te maken met technologie en beweeggedrag in de thuissituatie van cliënten. Daarom werkt hij samen met de verpleegkundige en paramedische opleidingen van de HvA.

Waarom eHealth?

  • Online monitoring maakt het mogelijk om mensen op maat te begeleiden.
  • eHealth op afstand kan een behandeling verlengen en intensiveren.
  • Interactieve triggers kunnen mensen extra motiveren om vaker en beter te bewegen.
  • Mensen kunnen met behulp van eHealth de zelfregie in hun thuissituatie geleidelijk opbouwen.
  • Het sluit goed aan op de Kennis- en Innovatieagenda Gezondheid & Zorg waarbij in 2030 50% meer zorg in de eigen leefomgeving moet worden georganiseerd.

Focus onderzoek

Als associate lector eHealth & Beweeggedrag wil Daniël Bossen meer inzicht in kansrijke en succesvolle (online) strategieën voor het coachen en ondersteunen van mensen bij een gezond beweeggedrag in hun eigen leefomgeving. Zijn onderzoek richt zich op mensen die als gevolg van een aandoening beperkt worden in hun dagelijks fysiek functioneren. De focus ligt op onderliggende interacties tussen bewegen en eHealth. Hij ontwikkelt, evalueert en implementeert relevante kennis die voortkomt uit praktijkvragen van beweegprofessionals, waaronder oefen-, ergo- en fysiotherapeuten, diëtisten en andere betrokken professionals.

Doelen

  • Ontwikkelen en evalueren van eHealth interventies die zich richten op gezond bewegen (zowel kwantitatief als kwalitatief). Hiervoor bestudeert hij beweeggedrag in samenhang met andere factoren op het niveau van de gebruiker, de behandelaar, de sociale- en fysieke context en technologie.
  • Ondersteunen van professionals bij het gebruik van eHealth voor het bevorderen van beweeggedrag bij mensen.

Als associate lector eHealth & Beweeggedrag is Daniël Bossen verbonden met het lectoraat Oefentherapie - Dagelijks Bewegen! en de opleiding Oefentherapie.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 8 december 2023