Urban Technology

Thema's

De focus van Urban Technology betreft de belangrijke opgaven voor de stad, namelijk het toewerken naar een klimaatneutrale, circulaire, competitieve en leefbare stad. Wij hebben deze uitdagingen en de vraagstukken uit de praktijk opgedeeld in vier thema's.

Mobility & Connectivity

Onderzoeksthema Mobility & Connectivity draagt met technologische oplossingen bij aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische veerkracht van de stad. In het onderzoek draait het om fysieke en digitale verbindingen die bijdragen aan duurzame en efficiënte verplaatsing van personen, goederen en informatie. Met focus op belangrijke knooppunten in de MRA, zoals Schiphol en de Amsterdamse Zuidas.

Designing Future Cities

Onderzoeksthema Designing Future Cities werkt aan ontwerpoplossingen voor onze steden opdat deze toekomstbestendig zijn. De focus ligt op klimaatbestendigheid, circulaire bouw en leefbaarheid van de stad. Een integrale aanpak staat centraal, om verbinding te maken tussen deze en andere opgaven.

Circular Transition

Onderzoeksthema Circular Transition draagt met technologische oplossingen bij aan de circulaire transitie. Van product of gebouw tot systeem, en van circulair ontwerp tot geavanceerde lokale productie en duurzame businessmodellen. In het onderzoek draait het om het genereren van impact op zowel ecologisch, sociaal als economisch vlak.

Energy Transition

Onderzoeksthema Energy Transition draagt met technische en organisatorische oplossingen bij aan de energietransitie. Van slim laden tot duurzame opwekking van energie, databeheer en het opleiden van de ‘21st century engineer’. Onderzoek betreft het ontwerpen van technische interventies, met oog op maatschappelijke en economische ontwikkelingen en impact.

Gepubliceerd door  Urban Technology 5 april 2022