Urban Technology

Mobility & Connectivity

Van emissieloos stadsvervoer tot flexibele logistiek en efficiënte benutting van infrastructuur. Het doel van onderzoeksthema Mobility & Connectivity betreft de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische veerkracht van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) met minder uitstoot door transport.

MINDER, EFFICIËNTER EN SCHONER VERVOER
Economische groei en uitbreidingsplannen in woningbouw leiden tot extra druk op de bestaande infrastructuur: er zijn meer passagiers, goederen, medewerkers en informatiestromen om te verplaatsen. Als we niets veranderen, komt de bereikbaarheid van en binnen de MRA in de knel en neemt de CO2-uitstoot en luchtvervuiling toe.

Mobiliteit is verantwoordelijk voor circa 20 procent van de CO2 uitstoot in Nederland en is een van de vijf klimaattafels in het klimaatakkoord. Oplossingen om de CO2 uitstoot te reduceren gaan over de inzet van elektrisch vervoer, het instellen van zero-emissie zones, ketenoptimalisatie en bevoorrading via logistieke hubs. Zowel het verkeer in de stad voor personen en goeeren als zwaar transport, vliegverkeer en scheepvaart moet verduurzamen om de klimaatdoelstellingen te bereiken.

Het onderzoek en de kennisactiviteiten van het CoE richten zich op fysieke en digitale verbindingen die bijdragen aan duurzame en efficiënte verplaatsing van personen, goederen en informatie. De focus ligt daarbij op belangrijke knooppunten in de MRA, zoals Schiphol en de Amsterdamse Zuidas, en op de sectoren bouw, food, afval en technische dienstverlening.

Week van de duurzame servicelogistiek

Het was de Week van duurzame servicelogistiek bij Mobility & Connectivity en Centre of Exeprtise Urban Technology. Lees de artikelen terug over het tweejarig onderzoek Gas op elektrisch en kom meer te weten over uitstootvrij vervoer voor de servicelogistiek:

Projecten en samenwerking

Met projecten omtrent zero emissie-servicelogistiek, efficiënte foodlogistiek, logistieke innovaties die de concurrentiepositie van Schiphol versterken en de integratie van logistiek en het beheer van verkeersinformatie, ontwerpt en evalueert het onderzoeksteam (de adoptie van) technologische oplossingen. Zowel lokale, nationale als internationale plannen voor veerkrachtige regio’s, vergroening en een emissievrij 2050 worden hiermee nagestreefd. Het onderzoek sluit aan op de actieagenda van de Topsector Logistiek 2020-2023, de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek 2021-2025 en de Ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050. In de projecten werken we samen met studenten en praktijkpartners als Havenbedrijf Amsterdam, Green Business Club, Feenstra en Albert Heijn.

Connectivity & Mobility is één van de vier onderzoeksthema’s van Centre of Expertise Urban Technology.

Lectoren Mobility & Connectivity

Renée Heller, Dick van Damme en Walther Ploos van Amstel zijn met hun lectoraten aan de challenge Mobility & Connectivity verbonden. Zij doen onderzoek verrijken het onderwijs met hun expertise.

Gepubliceerd door  Urban Technology 5 april 2022