Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Mobility & Connectivity

Van duurzaam stadsvervoer tot flexibele logistiek en efficiënte benutting van infrastructuur. Het doel van onderzoeksthema Mobility & Connectivity betreft de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische veerkracht van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). 

Het was de Week van duurzame servicelogistiek bij Mobility & Connectivity en Centre of Exeprtise Urban Technology. Lees de artikelen terug over het tweejarig onderzoek Gas op elektrisch en kom meer te weten over uitstootvrij vervoer voor de servicelogistiek:

Minder, efficiënter en schoner vervoer

Economische groei en uitbreidingsplannen in woningbouw leiden tot extra druk op de bestaande infrastructuur: er zijn meer passagiers, goederen, medewerkers en informatiestromen om te verplaatsen. Als we niets veranderen, komt de bereikbaarheid van en binnen de MRA in de knel en neemt de CO2-uitstoot en luchtvervuiling toe.

Het onderzoek en de kennisactiviteiten richten zich op fysieke en digitale verbindingen die bijdragen aan duurzame en efficiënte verplaatsing van personen, goederen en informatie. De focus ligt daarbij op belangrijke knooppunten in de MRA, zoals Schiphol en de Amsterdamse Zuidas, en op de sectoren bouw, food, afval en technische dienstverlening.

Projecten en samenwerking

Met projecten omtrent zero emissie-servicelogistiek, efficiënte foodlogistiek, logistieke innovaties die de concurrentiepositie van Schiphol versterken en de integratie van logistiek en het beheer van verkeersinformatie, ontwerpt en evalueert het onderzoeksteam (de adoptie van) technologische oplossingen. Zowel lokale, nationale als internationale plannen voor veerkrachtige regio’s, vergroening en een emissievrij 2050 worden hiermee nagestreefd. Het onderzoek sluit aan op de actieagenda van de Topsector Logistiek 2020-2023, de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek 2021-2025 en de Ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050. In de projecten werken we samen met studenten en praktijkpartners als Havenbedrijf Amsterdam, Green Business Club, Feenstra en Albert Heijn.

Connectivity & Mobility is één van de vier onderzoeksthema’s van Centre of Expertise Urban Technology.

Lectoren Mobility & Connectivity

Renée Heller, Dick van Damme en Walther Ploos van Amstel zijn met hun lectoraten aan de challenge Mobility & Connectivity verbonden. Zij doen onderzoek verrijken het onderwijs met hun expertise.

Gepubliceerd door  Urban Technology 6 mei 2021