Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Energy Transition

Toepassen en uitbreiden duurzame energie in de stad

Hoe zorg je ervoor dat de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie in de stad zo snel mogelijk plaatsvindt? Dit is één van de vier uitdagingen, of challenges, waar Urban Technology onderzoek naar doet. Dit onderzoek draagt bij aan het duurzaamheidsbeleid van de Gemeente Amsterdam.

Duurzame stad

Amsterdam gebruikt steeds meer schone(re) energie. Maar dit is een grote opgave: er zijn nog weinig zonnepanelen of slimme warmte- en energienetten aanwezig. De gemeente Amsterdam wil in 2020:

  • 20% meer duurzame energie gebruiken;
  • 20% energie besparen;
  • 80.000 zonnepanelen realiseren.

Ook wil de stad de oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen opschalen en steeds meer klimaatneutraal bouwen.

Deze overgang naar duurzame energie wordt onder andere mogelijk gemaakt door technologische vooruitgang op het gebied van elektrische voertuigen en slimme energie- en warmtenetten.

Urban Technology wil actief aan bijdragen aan een snelle energietransitie. Daarom onderzoeken we het toepassen en opschalen van duurzame technologie in de stad.

Expertise Energy Transition

Het onderzoek van de challenge Energy Transition richt zich op warmtenetten, zonne-energie innovatie en smart grids. We doen data-analyse en ontwikkelen toepassingen en businessmodellen voor:

  • smart grids voor elektrische mobiliteit
  • laadinfrastructuur
  • consumentenonderzoek in e-mobiliteit
  • zontechnologie in de stad
  • warmtepompen en lokale warmtenetten
  • duurzame energieconcepten in gebouwen

Onderzoekers

Lectoren

Renée Heller, Jeroen Kluck en Frank Suurenbroek zijn met hun lectoraten aan de challenge Energy Transition verbonden. Zij doen onderzoek naar en verrijken het onderwijs met hun expertise.

Partners

Wij werken onder andere samen met de Gemeente Amsterdam, Alliander, Engie, ECN, Amsterdam ArenA, Heijmans en kleine PV-bedrijven.

Gepubliceerd door  Urban Technology 3 december 2020