Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Onderzoek in fieldlab Oost officieel van start

5 nov 2015 13:48 | Urban Management

Op 2 november is fieldlab Oost, een samenwerkingsverband tussen HvA speerpunt Urban Management en stadsdeel Oost officieel van start gegaan. Ruim 60 belangstellenden uit het onderwijs, van de gemeente en diverse organisaties in Oost waren aanwezig bij de kickoff in de Muiderkerk.

In fieldlab Oost wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd om samen met de verschillende partijen in Oost te werken aan een veerkrachtige wijk. Fieldlab Oost gaat in het stadsdeel aan de slag met langdurige onderzoeksprojecten op het gebied van wijkontwikkeling, klimaatbestendigheid en zorgnetwerken. “Wij willen een vliegwiel zijn om partijen en professionals bij elkaar te krijgen, zodat er reuring gaat ontstaan met uiteindelijk een veerkrachtige wijk” zei lector Frank Suurenbroek tijdens zijn openingsspeech. Ondertussen is er al een start gemaakt in de Oosterparkbuurt.

Lector Stan Majoor benadrukte de noodzaak van nieuwsgierigheid om met elkaar zo'n experimenteer- en leertraject te doorlopen. Deze boodschap sloot mooi aan bij Sjoukje Alta, gebiedsmanager Oost van de gemeente Amsterdam, die de aanwezigen opriep om te durven leren van elkaar. "Zoek elkaar op en er gaan mooie dingen gebeuren in Oost!".

Netwerken Oosterparkbuurt in kaart

Binnen het onderzoeksproject ‘Formele en informele relaties in zorgnetwerken’ zijn studenten van de minor ‘Inspirerend Leiderschap’ de wijk in gegaan om bewoners te interviewen en te observeren. Zij zijn gestart met het aanleggen van een concept Sociale Kaart van de Oosterparkbuurt. Hierin worden de sociale ondernemers en informele organisaties die niet bekend zijn bij de gemeente, omdat ze geen subsidie krijgen, in kaart gebracht. Uit de interviews hebben de studenten een beeld gekregen wie de kartrekkers en de sociale ondernemers in de buurt zijn, die voor de gemeente belangrijke tussenpersonen kunnen vormen in de communicatie naar de bewoners. Lector Lex Veldboer gaat de komende jaren aan de slag met verschillende onderzoeksvragen om uiteindelijk de samenwerking  tussen de informele en formele partijen in de netwerken te verbeteren.

Wateroverlast in Oost aanpakken

In fieldlab Oost wordt onderzoek gedaan naar de klimaatbestendigheid van de buurt. Klimaatadaptatie gaat over wateroverlast bij (extreme) regenval, maar ook over hittestress. Twee ongemakken die vooral in de dicht gebouwde stad tot problematische situaties kunnen leiden. Dit vraagt om een integrale oplossing.

Tijdens de kickoff zochten de deelnemers aan een werksessie over klimaatadaptatie naar locaties in Oost waar sprake is van wateroverlast/hittestress en waar op korte termijn fysieke ingrepen worden gedaan in de openbare ruimte. Zo kunnen klimaatbestendige initiatieven worden meegenomen in reguliere herinrichtingen. Derde voorwaarde bij de keuze van de locatie is de aanwezigheid van  partijen, waaronder bewoners, corporaties, scholen, sportverenigingen, die bereid zijn mee te denken en te doen aan het klimaatbestendig maken van hun straat en wijk.

Door deze gezamenlijke aanpak verwacht de projectgroep onder leiding van Lector Jeroen Kluck met diverse partijen te werken aan klimaatbestendige wijken en tevens antwoorden te geven op de volgende vragen: Wat is klimaatbestendigheid eigenlijk? En hoeveel wateroverlast is acceptabel in deze stad, nu en in 2025?

Collectief leren en wijkontwikkeling

In dit thema staat de nieuwe verhouding tussen burgers en de overheid centraal wanneer zij gezamenlijk situationele problemen proberen op te lossen. De concrete behoefte van bewoners in buurten wordt als startpunt genomen in dit experiment. Hoe zorg je dat gedeeld probleem-eigenaarschap ontstaat, hoe ga je om met machtsverschillen en hoe ontstaat wederzijds leren? Lector Culturele en Sociale Dynamiek Eltje Bos gaat de komende tijd aan de slag met deze onderzoeksvragen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van fieldlab Oost of neem contact op met fieldlab coördinator dr. Sandra Bos,  s.bos@hva.nl of 06-21156114.