Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

HvA benoemt Lector Bouwtransformatie

4 nov 2014 13:50

Dr. Frank Suurenbroek is benoemd tot Lector Bouwtransformatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Vanuit dit lectoraat gaat Suurenbroek praktijkgericht onderzoek verrichten naar de actuele transformatievraagstukken in de metropoolregio Amsterdam.

Bouwtransformatie

Het perspectief van de ruimtelijke ontwikkeling is in korte tijd radicaal veranderd. Om te komen tot een toekomstbestendige stad is verduurzaming, herontwerp, hergebruik en transformatie van de stad, de wijk, het gebouw of kunstwerk de centrale opgave. Deze ontwikkelingen creëren nieuwe complexe kennisvragen. Hoe ontdek je de kracht van de bestaande situatie? Welke innovaties openen nieuwe mogelijkheden? En hoe krijgen we die samen in de Amsterdamse regio vertaald en beproefd in structurele oplossingen?

Urban Technology

Het lectoraat Transformatie maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma Urban Technology van domein Techniek, een van de speerpunten van de HvA. Bij het toegepast onderzoek binnen Urban Technology zijn drie principes leidend: de oplossingen moeten bijdragen aan een duurzame (sustainable), leefbare (liveable) en verbonden (connected) metropool. Onderzoeksprogramma Urban Technology gaat op 1 januari 2015 van start en is een samenvoeging van de huidige onderzoeksprogramma’s Logistiek, CleanTech en De Stad binnen het domein Techniek. Suurenbroek is één dag in de week verbonden aan het HvA speerpunt Urban Management. Daarin wordt onderzoek gedaan naar sturingsvraagstukken om innovaties en interventies toegepast te krijgen.

Over Frank Suurenbroek

Dr. Frank Suurenbroek werkte eerder als senior adviseur voor achtereenvolgens de Architekten Cie en Inbo Amsterdam. In 2006 is hij gepromoveerd op een GIS gestuurd onderzoek naar particuliere stedelijke transformaties. Naast zijn advieswerk is hij actief gebleven bij verschillende kennisinstellingen, waaronder de TU Eindhoven, VU Amsterdam en Bauhaus Universität in Weimar. Vanaf 2013 heeft Suurenbroek aan de Hogeschool Saxion vormgegeven aan het Onderzoeksprogramma Toekomstbestendige Stad en was Inhoudelijk Kwartiermaker voor de nieuw samengestelde bachelor Urban Studies. Als lector Bouwstransformatie hoopt hij zijn ervaring en kennis te bundelen om bij te dragen aan de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en praktijk en de versterking van de Amsterdamse regio.