6 ton subsidie voor afvalscheiding en waterberging in de stad

Regieorgaan SIA honoreren subsidieaanvraag voor HvA-projecten De Waterbergende Weg en BASSTA

10 dec 2020 12:44 | Urban Technology

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Centre of Expertise Urban Technology krijgen zes ton RAAK-publiek-subsidie van Regieorgaan SIA, voor twee onderzoeksprojecten. Met de subsidie gaat de HvA onderzoek doen naar ondergrondse waterberging in de weg van stedelijk gebied, om problemen omtrent wateroverlast én droogte tegen te gaan (De Waterbergende Weg); en naar structurele gedragsverandering omtrent afvalscheiding door huishoudens, om een boost te geven aan de circulaire stad (BASSTA).