Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Resultaten NDSL

Nederland heeft één van de meest uitgebreide publieke laadinfrastructuren voor elektrische voertuigen ter wereld. In het onderzoeksproject Nationaal Dataonderzoek Slimme Laadstrategieën (NDSL) werd een database met informatie over laadstations van de vier grote steden (G4) en de Metropool Regio Amsterdam (MRA) gecombineerd met een database van EVnet die laadtransacties in een groot deel van de overige provincies bevat. Deze gecombineerde database dekt ruim 85% van de publieke laadtransacties in Nederland. Hiermee zijn nieuwe inzichten verkregen waarmee de laadinfrastructuur geoptimaliseerd kan worden. Het SIMULAAD project bouwt voort op de resultaten van het Nationaal Dataonderzoek Slimme Laadstrategieën.

De volgende activiteiten zijn in NDSL uitgevoerd:

1. Het samenvoegen van G4/MRA en ELAAD databases tot één datahub met alle laadtransacties van meer dan 80% van de publieke laadstations in Nederland (WP1);

2. Het beheren en afhandelen van verzoeken van derden om gebruik te maken van data met analysedoeleinden (WP2);

3. Uitvoeren van:

  • Analyses van interstedelijk laadgedrag (WP3);
  • Onderzoek naar het potentieel van slimme laadstrategieën, met nadruk op enerzijds het optimaliseren op netbeheer bij vraagpieken, match met aanbod van duurzame energie en elektriciteitsprijs op energiemarkten en anderzijds het voorspellen van de connectietijd (WP4);
  • Onderzoek naar slimme laadstrategieën om elektrische wagenparken te kunnen laden binnen bestaande capaciteitsaansluitingen (WP5);

4. Disseminatie (WP6) en projectmanagement (WP7).

Gepubliceerd door  Urban Technology 26 augustus 2019