Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Resultaten en opbrengsten Gas op Elektrisch

Het onderzoeksproject heeft mkb-bedrijven met elkaar en met servicebedrijven verbonden om gezamenlijk en multidisciplinair kennis te ontwikkelen over de inzet van zero-emissie (ZE) vervoer in servicelogistiek.

Het project liep twee jaar, van maart 2019 tot maart 2021. Het resultaat is een aanpak met concepten en interventies om de inzet van ZE-vervoer in servicelogistiek te stimuleren. Deze aanpak ondersteunt servicebedrijven in het verduurzamen van hun logistieke bedrijfsvoering en voorziet ZE-professionals uit het mkb van kennis over nieuw te ontwikkelen diensten.

In de eindpublicatie (bekijk hier ), wordt beschreven welke kennis ontwikkeld is over:

  • De kenmerken van servicelogistiek en de afwegingen bij de implementatie van ZE-vervoer
  • De rol van de servicemedewerker in de adoptie van ZE-vervoer
  • De energievoorziening voor ZE-vervoer
  • ZE-diensten die het mkb (gezamenlijk) kan aanbieden

De tussentijdse resultaten zijn beschikbaar via de resultatenmap en de video's .

Gepubliceerd door  Urban Technology 6 april 2021