Urban Technology

Team ATELIER

Mark van Wees

Mark van Wees werkt als projectleider en coördinator Europese samenwerking bij het onderzoeksprogramma Urban Technology. In dit project – waarin diverse onderzoeksprogramma’s van de HvA samenwerken – is Mark van Wees verantwoordelijk voor de internationale samenwerking. Daarnaast ondersteunt hij de onderzoekers Urban Technology bij de acquisitie voor Europese onderzoeksgelden vanuit zijn rol als kwartiermaker Europese samenwerking. Mark van Wees coördineert het HvA ATELIER- team en leidt de internationale samenwerking.

Renee Heller

Dr. Renée Heller is lector Energie en Innovatie binnen de Faculteit Techniek en het Centre of Expertiseonderzoeksprogramma Urban Technology van de HvA. Bij de HvA doet zij onderzoek naar warmtenetten, energiepositieve gebieden, inpassing van EV, PV en warmtetechnieken in het elektriciteitsnet en gebouw gebonden integratie van PV. Binnen ATELIER, doet Renée Heller onderzoek naar het PED- energiesysteem.

Rick Wolbertus

Dr. Rick Wolbertus werkt binnen Urban Technology aan het ontwerp, optimalisatie en de planning van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Binnen ATELIER, onderzoekt Rick Wolbertus de interactie tussen elektrisch vervoer en het energiesysteem van de PED.

Darren Sierhuis

Als onderzoeker is Darren Sierhuis werkzaam binnen het lectoraat Urban Economic Innovation. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op de manieren waarop economische, politieke en sociale structuren de stad vormen en door de stad beïnvloed worden. Hij gebruikt ATELIER als een case studie voor zijn lopende promotie.

Sara Rueda Raya

Sara Rueda Raya doet onderzoek naar de Amsterdamse kenniseconomie en naar veranderingen in de lokale economie. Binnen ATELIER, organiseert zij het capacity building programma voor de fellow steden.

Willem van Winden

Willem van Winden is stadseconoom. Hij promoveerde in 2003 aan de Erasmus School of Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam. Willem van Winden werkte als Universitair Hoofddocent en onderzoeker bij het European Institute for Comparative Urban research. Hij publiceerde vele internationaal vergelijkende studies, onder andere over steden in de kenniseconomie, ICT & de stad, de toekomst van de industrie in Europese industriëleindustrile regio's, en economische clusters. Binnen ATELIER draagt hij bij aan het leerprogramma, met name voor de Fellow steden.

Stan Majoor

Stan Majoor (1977) is lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken en directeur van het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation. Hij geeft leiding aan een onderzoeksprogramma over grootstedelijke vraagstukken in de Amsterdamse regio op het raakvlak van sociale, ruimtelijke, economische en bestuurlijke vragen.

Marije Poel

Marije Poel is de programma manager van de Smart City Academy, een lab binnen het programma ondernemerschap. De Academy doet onderzoek, organiseren evenementen en masterclasses en ontwikkelen tools voor en over smart cities. Binnen ATELIER, coördineert Marije Poel de MOOC en ondersteunt de internationale activiteiten.

Shakila Dhauntal

Shakila Dhauntal is medewerker projectmanagement bij Centre of Expertise Urban Technology. Voor ATELIER werkt ze op administratie en organisatie. Ook coördineert ze publicaties en communicatie.

Viktoria Balla-Kamper

Viktoria Balla-Kamper coördineert de ontwikkeling van een Massive Online Open Course (MOOC) over PEDs. Een MOOC is een complete, op zichzelf staande cursus die speciaal voor internet is ontwikkeld en geen bijzondere eisen stelt aan de vooropleiding van de deelnemers. Hiervoor werkt ATELIER samen met andere PED-projecten en - platforms.

Gepubliceerd door  Urban Technology 25 april 2022