Urban Technology

Aanpak ATELIER

De HvA is betrokken bij het monitoren en de evaluatie van de PED demonstraties. Er is een methodologische kader voor monitoring en evaluatie (M&E) opgesteld. De positieve energie districten zijn ontworpen als stedelijke laboratoria waar innovatieve benaderingen en structurele modellen zullen worden ingezet en gevalideerd. Het methodologische kader voor monitoring en evaluatie moet aanpassing mogelijk maken als gevolg van de ervaring in ATELIER zelf en de opkomende best practices in andere projecten

Binnen de zogenaamde Ateliers denken de stakeholders in de stad na over de toekomst van positieve energiedistricten. De belangrijkste kenmerken van het PED Innovatie Atelier zijn: a) stimuleren van open innovatie in de quadruple helix, b) co-creatie van oplossingen en ondersteunende maatregelen, c) onderhouden van partnerschappen. Het is de bedoeling dat de Ateliers worden voortgezet nadat het ATELIER project is beëindigd. De HvA is met name betrokken in het thema electrische mobileit en energiesystemen.

Alle partners zullen regelmatig projectactiviteiten, voortgang en resultaten grondig en regelmatig verspreiden naar zowel de professionele gemeenschap als het grote publiek. Dit ondersteunt de ambitie van het project om de geleerde lessen te delen met andere steden en districten in de EU.

Gepubliceerd door  Urban Technology 16 augustus 2021