Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving

Een Werkplaats Sociaal Domein is een samenwerkingsverband van hogescholen, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten, cliëntenorganisaties en kennisinstellingen. Samen bepalen en voeren zij een regionale kennis- en ontwikkelagenda uit om de aanpak van vraagstukken in het sociaal domein te verbeteren. In Nederland zijn er 15 regionale werkplaatsen. Het lectoraat Stedelijk Sociaal Werk coördineert de regionale Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving.

Sociale vraagstukken

De Werkplaats houdt zich bezig met verschillende vraagstukken zoals:

  • Hoe kan onderlinge zorg (in het bijzonder bij mensen met een migratieachtergrond) verbonden worden met wijk- en buurtteams?
  • Hoe zorg je ervoor dat de sociale basis toegankelijk is voor nieuwe groepen, zonder dat je ‘oude’ groepen uitsluit?
  • Hoe verbind je mensen die individuele begeleiding krijgen, zoals personen met onbegrepen/verward gedrag met collectieve verbanden in de wijk?
  • Hoe kan preventie zo laagdrempelig mogelijk worden vormgegeven?

De Werkplaats richt zich vooral op de ontwikkel- en aandachtsbuurten van de grote stad, maar kijkt ook breder in de regio rondom Amsterdam en werkt samen met Amsterdam, Hoorn, Uithoorn en Amstelveen en met gemeenten betrokken bij de GGD Zaanstreek-Waterland.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 27 mei 2024