Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Onderwijs

Met praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke basis verbetert dit lectoraat continu de kwaliteit van het onderwijs van de Hogeschool van Amsterdam. Daarbij staat leren in en met de beroepspraktijk centraal.

Verbinding theorie-praktijk

Studenten werken samen met professionals, docenten en onderzoekers aan sociaal stedelijke vraagstukken. Het lectoraat ontwikkelt leerwerkplaatsen, bijvoorbeeld in de gemeente Hoorn, waarin studenten en docenten lessen meenemen uit de praktijk door actief deel te nemen in het werkveld van het sociaal domein. Zo leren studenten tijdens hun opleiding om het beroep op de werkvloer uit te oefenen en tegelijkertijd de verbinding te leggen tussen theorie en praktijk.

Video: Sociale verbondenheid en diversiteit

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Ben je student aan de HvA?

Houd jij je bezig met de stedelijke aandachtsgebieden in de stad en wil je bijdragen aan een stad waarin mensen kunnen, willen en mogen meedoen? Wil je je verdiepen in een van de onderzoeksthema’s van dit lectoraat? Of wil je zelf onderzoek doen naar stedelijk sociaal werk? Als student kun je voor de volgende zaken terecht bij het lectoraat:

1. Meer informatie over onze onderzoeken

Heb je een concrete vraag of een idee dat aansluit op één van de onderzoeken van het lectoraat? Stuur je vraag of idee, samen met een onderbouwing, naar Ellen Abbes projectassistent van het lectoraat. Ook kunnen de onderzoekers van dit lectoraat informatie en advies over dit onderwerp geven. Dit kan in een gesprek of per e-mail. In verschillende projecten werken de onderzoekers nauw samen met studenten.

2. Meedenken over onderzoek

Voer je zelfstandig een onderzoek uit dat past binnen een onderzoeksproject van dit lectoraat? Onderzoekers die bezig zijn met hetzelfde thema kunnen met je meedenken over de opzet van het onderzoek en de onderzoeksvragen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 26 september 2023