Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Samenwerkingsverbanden en relaties

Lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning

Lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning werkt samen met veel externe partners. Dit zijn zowel organisaties en instellingen in Amsterdam als buiten Amsterdam. Ook onderhoudt het lectoraat contacten met relaties in het buitenland. Rondom de uitvoering van de diverse projecten binnen de onderzoekslijnen van het lectoraat worden consortia gevormd waaraan zowel kennisinstellingen, praktijkinstellingen als belangenbehartigingsorganisaties deelnemen.

Het lectoraat probeert ten behoeve van de praktijkonderzoeken binnen de minor opdrachten te verwerven bij de deelnemers aan de diverse consortia. Daarnaast wordt ook bij andere praktijkorganisaties regelmatig geïnformeerd naar praktijkvragen. Ook hierdoor ontstaan (veelal minder structurele) samenwerkingsrelaties.

Overzicht samenwerkingspartners

In onderstaande bijlage staat een overzicht van de diverse samenwerkingspartners van het lectoraat.

Elize Middelhoven - Hoofd behandeling Ons Tweede Huis

Samen weten we belangrijke zaken te verbinden en doen we subsidieaanvragen voor onderzoek.

Lees verder
Karin de Roo - Manager bij Markant

De samenwerking bevalt tot op de dag van vandaag van beide kanten goed. We kennen elkaar persoonlijk en dat maakt het contact goed en laagdrempelig.

Lees verder
21 december 2022