Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Onderwijs

Lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning

Het lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning besteedt vanaf de oprichting ervan veel aandacht aan de contacten met relevante opleidingen. Vanzelfsprekend zijn er contacten met de opleidingen van de faculteit Maatschappij en Recht, in het bijzonder met Sociaal Werk, Sociaal Juridische Dienstverlening, de Associate Degree Ervaringsdeskundige in de Zorg en de Master Social Work.

Om te beginnen hebben alle docent/onderzoekers die bij het lectoraat werkzaam zijn ook een aanstelling bij de bachelor Sociaal Werk. Via hen wordt een directe verbinding tussen onderwijs en onderzoek tot stand gebracht. Dat betekent ook dat de uitkomsten van het onderzoek dat zij uitvoeren rechtstreeks vertaald kunnen worden in het curriculum.

Leerwerkplaatsen

Daarnaast zijn vanuit het lectoraat twee projecten gestart waarbinnen in de vorm van Leerwerkplaatsen een actieve bijdrage wordt geleverd aan de vernieuwing van het onderwijs. De studenten én docenten zijn aanwezig op de werkplekken, waardoor met behulp van hybride onderwijsvormen andere competenties en vaardigheden kunnen worden aangeleerd.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Onbegrepen gedrag

De oudste Leerwerkplaats is die rond ‘onbegrepen gedrag’. Deze leerwerkplaats maakt onderdeel uit van de onderwijslijn ‘Onbegrepen gedrag’ wat in samenwerking met Clientenbelang, diverse praktijkorganisaties en twee ROC’s in Amsterdam is ontwikkeld. Naast de leerwerkplaats omvat de onderwijslijn “Onbegrepen gedrag’ een keuzedeel voor de 1e jaars Sociaal Werk studenten en een interfacultaire minor voor 3e/4e jaars HBO bachelor studenten en studenten van de Associate Degree Ervaringsdeskundige in de Zorg en de Master Social Work.. Aan de minor kan ook worden deelgenomen door MBO studenten van niveau 4.

Nieuwe werkwijzen binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

In de tweede leerwerkplaats wordt door het lectoraat met vier praktijkorganisaties, het ROC van Amsterdam, Markant en Clientenbelang gewerkt aan het ontwikkelen en evalueren van nieuwe werkwijzen binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Opzet is om tot een betere en gelijkwaardige samenwerking tussen cliënten/bewoners, hun naasten en professionele zorgverleners te komen.

De beide leerwerkplaatsen zijn tot stand gekomen met behulp van ZonMw subsidies; dit geldt ook voor de ontwikkeling van het overige onderwijsaanbod rond ‘onbegrepen gedrag’.

De verbinding tussen onderzoek en onderwijs wordt verder tot stand gebracht via onder andere:

  • gastcolleges
  • opdrachtverlening voor afstudeerprojecten
  • begeleiding van onderzoek
  • lidmaatschap van examen- en opleidingscommissie.
21 december 2022