Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Samenwerkingspartners

Het lectoraat Klimaatgeletterdheid is een samenwerking tussen de HvA en het KNMI, het nationale kennis- en datacentrum voor weer, klimaat en seismologie. Er wordt daarnaast op structurele basis samengewerkt met onderzoeksgroepen, praktijkpartners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Verbonden onderzoeksgroepen van de Hogeschool van Amsterdam

  • Lectoraat Water in en om de Stad, lector Jeroen Kluck
    Jeroen Kluck is begeleidend lector en met het KNMI de initiatiefnemer voor dit L.INT lectoraat. Met zijn lectoraat Water in en om de Stad doet hij onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering en de maatregelen om deze gevolgen te beperken.
  • Lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad, lector Reint Jan Renes
    Reint Jan Renes doet met zijn lectoraat vanuit concrete vraagstukken uit de praktijk onderzoek naar de gedragspsychologie achter duurzaamheid. Wat motiveert mensen om juist wél aan de slag te gaan tegen klimaatverandering?
  • Lectoraat Visual Methodologies, lector Sabine Niederer
    Sabine Niederer richt zich op ontwerpend onderzoek met bijzondere aandacht voor de rol van het beeld, wat moet leiden tot nieuwe inzichten en toepassingen op het gebied van onder meer klimaat, media, design en digitale technologie.

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

De missie van het KNMI is de samenleving te adviseren en te waarschuwen voor risico’s op het gebied van weer, klimaat en seismologie en om deze risico’s terug te dringen. In 2023 worden nieuwe klimaatscenario’s voor Nederland gepresenteerd. De KNMI klimaatscenario’s worden in veel sectoren gebruikt, maar het KNMI merkt dat de informatie uit deze scenario’s en het bijbehorende ondersteunende materiaal niet altijd bij de beoogde gebruikers bekend is of goed geïnterpreteerd wordt. Meer informatie over de effectiviteit van de manieren van communiceren en verstrekken van klimaatinformatie zou het KNMI helpen bij het uitvoeren van haar missie. Het lectoraat Klimaatgeletterdheid draagt hieraan bij door de kennis van het KNMI te combineren met de kennis vanuit verschillende lectoraten en opleidingen aan de HvA.

Praktijkpartners

Verschillende maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden werken met het lectoraat samen voor de ontwikkeling en toepassing van kennis. Lees hieronder meer over de partners en de manieren waarop zij betrokken zijn.

Deze stichting maakt wetenschappelijke kennis over klimaatverandering en klimaatadaptatie bruikbaar, toegankelijk en begrijpelijk voor een breed publiek. Stichting CAS wil graag een link leggen tussen het lectoraat en hun kennisportaal Klimaatadaptatienederland.nl , de klimaateffectatlas en de klimaatschadeschatter.

Vattenfall is één van de grootste energieleveranciers van elektriciteit en warmte in Europa. Vattenfall heeft als ambitie een fossielvrij leven binnen één generatie. De HvA en Vattenfall hebben een partnerschap om toe te werken naar 100% fossielvrij elektriciteitsverbruik van alle HvA-gebouwen. Klimaatgeletterdheid is nodig bij zowel medewerkers als klanten om klimaatbewust te handelen. Vattenfall wil samen met dit lectoraat onderzoeken welke taal, middelen en bronnen daaraan kunnen bijdragen.

NOISE is een communicatiebureau dat zich ook voor non-profit klanten zoals de Rijksoverheid, de Nederlandsche bank en de Rookvrije Generatie inzet. Het heeft in samenwerking met het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad de landelijke klimaatcampagne “Iedereen doet wat” van de Rijksoverheid onder haar hoede. Met deze meerjarige campagne probeert de overheid burgers en bedrijven informatie en handvatten te geven om zelf mee te kunnen werken aan het behalen van de klimaatdoelen in 2030. Het bureau ontwikkelde ook de overheidscampagne ‘Zet ook de knop om’ voor energiebesparing.

NEMO Kennislink is de journalistieke tak van NEMO Science museum. Het maakt wetenschappelijke informatie op een toegankelijke manier inzichtelijk. Het platform bereikt met zo’n 3 miljoen bezoekers per jaar een grote, diverse doelgroep en deelt inzichten over hoe je burgers over complexe onderwerpen kunt informeren. Een groot deel van de huidige berichtgeving op het platform richt zich ook op thema’s rondom duurzaamheid, en het platform heeft een groot aantal experts op dit gebied verbonden.

Deze provincie heeft een speciale website laten ontwikkelen over klimaatadaptatiebrabant.nl met als belangrijk doel kennisdeling. Daarnaast is de provincie ook betrokken bij het NASCCELERATE project dat probeert de implementatie van klimaatadaptatie te bevorderen. Rond deze activiteiten kan onderzoek worden gedaan naar het gebruik van klimaatgegevens en de effectiviteit van communicatie.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 3 oktober 2023