Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Council of the Classroom. The benefits of ongoing teacher education and the challenges facing the profession.

Artikel

In een artikel in 'Public Servive Review' schetsen Justina Erculj en Marco Snoek de uitdagingen ten aanzien van lerarenkwaliteit en lerarenopleidingen in Europa. Daarbij vragen ze aandacht voor inductie van leraren (begeleiding van beginnende leraren), onderzoek als strategie voor professionele ontwikkeling, en voor kwaliteit van lerarenopleiders.

Referentie

Erculj, J. & Snoek, M. (2011). Council of the Classroom. The benefits of ongoing teacher education and the challenges facing the profession. Public Service Review: European Union, 21. Page 80-81

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 11 maart 2011

Publicatiedatum

mrt 2011

Auteur(s)


Publicaties: