Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Stemmen stimuleren van mbo-studenten

Project

Jongeren op het mbo participeren minder tijdens verkiezingen dan hun leeftijdsgenoten op hbo en universiteit. Dit geldt in het bijzonder voor jongeren uit wijken met een oververtegenwoordiging van mensen met een lage sociaal-economische status. Om de vertegenwoordiging van deze jongeren in de politiek te verbeteren is het cruciaal dat hun opkomst tijdens verkiezingen verhoogt. Hoe verhogen we de opkomst bij verkiezingen onder deze doelgroep?

In dit onderzoek richten we ons op verschillende routes om de opkomst onder de doelgroep te verhogen.

Allereerst kijken we doormiddel van een effectstudie rondom twee onderwijsinterventies op het mbo, één gericht op het politieke zelfvertrouwen en één gericht op de politieke kennis van jongeren, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022 welke rol de onderwijsomgeving kan spelen bij het vergroten van de politieke participatie.

Daarnaast verkennen we aan de hand van diepte-interviews met jongerenwerkers en docenten hoe zij hun eigen rol zien waar het aankomt op de politieke participatie van jongeren en hoe die rol zo goed mogelijk benut kan worden. Op deze manier werken we toe naar bruikbaar onderwijsmateriaal voor het mbo en meer zicht op de verschillende rollen van jongerenwerkers en docenten in deze context. Zo creëren we zowel een basis voor professionaliseringsaanbod voor docenten en jongerenwerkers als een basis om de netwerken tussen docenten en jongerenwerk in deze context te versterken.

Dit project wordt uitgevoerd onder het lectoraat Burgerschapsonderwijs.

Praktijkpartners

ROC van Amsterdam, ROCtop, Regio College, Hout- en meubileringscollege, Nova college, Prodemos

Output

https://research.hva.nl/en/publications/verhogen-van-de-stemintentie

Lesmateriaal verkiezingen Provinciale Staten en Eerste Kamer

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 29 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 okt 2021
Einddatum 31 jul 2023