Wie​​ kunnen​ bij ons terecht?

Verslagen schrijven, vakartikelen lezen, luisteren naar hoorcolleges en presentaties geven: taal is onlosmakelijk verbonden met succesvol studeren in het hoger onderwijs, of het nu in het Nederlands of Engels is. Het taalteam van Studentenzaken helpt studenten en medewerkers om hun taalvaardigheid naar een hoger plan te tillen. Zo wordt de studeerbaarheid vergroot en het afstudeerniveau gewaarborgd.​ ​

Op het gebied van didactiek en toetsing heeft het taalteam van Studentenzaken tra​iningen voor docenten​ ontwikkeld. Eveneens biedt het taalteam ook begeleidingstrajecten aan, waarbij samen met de docent(en) gewerkt kan worden aan verschillende onderdelen van taalontwikkelend onderwijs​; te denken valt aan het kritisch kijken naar en aanpassen van toetsen, beoordelingen en studiehandleidingen. Op didactisch vlak is het mogelijk te werken aan interactie, feedback en aan taalontwikkeling tijdens de colleges bij te bestuderen materiaal. Het taalteam kan eveneens meekijken naar de opbouw van de taaltaken in het curriculum. Verder kan het taalteam meedenken bij alle overige talige zaken die spelen binnen de opleiding of in de faculteit. Dit geldt zowel voor Nederlandstalig als Engelstalig onderwijs.​​ Lees meer in het magazine over ons aanbod voor jou en je collega's.

Ook andere medewerkers van de HvA kunnen bij ons terecht met vragen over Nederlands en Engels taalontwikkelend onderwijs.​ Lees meer in het magazine over ons aanbod voor jou en je collega's​.

Heb je als docent soms een student in de les met ingewikkelde taalvragen of –problemen? Verwijs deze student dan door naar het magazine over taalondersteuning​ van Studentenzaken . ​​​

Gepubliceerd door  Studentenzaken 21 juli 2021