LEERWERKKAARTEN

De ontwikkeling van startende leraren kan niet alleen gevoed worden door ervaring, coaches en collega’s, maar ook door theorie, concepten en modellen.

Schoolbestuur STAIJ en de pabo van de HvA hebben leer-werkkaarten ontwikkeld voor aankomende en startende leraren, waarin theorie, concepten en modellen rond verschillende thema’s op een toegankelijke manier ontsloten worden. Deze leer-werkkaarten kunnen gebruikt worden bij coaching van startende leraren omdat ze snel overzicht geven van relevante theorieën, concepten en modellen en deze koppelen aan het handelen in de beroepspraktijk.

De kaarten zijn met name geschreven voor studenten en (startende) leraren in het basisonderwijs, maar kunnen ook gebruikt worden door coaches, intern begeleiders, directeuren, etc. Er zijn kaarten beschikbaar rond verschillende thema’s.

Op de website www.lerenmetelkaar.nl onder het kopje 'professionaliseren' vind je meer informatie over de achterliggende gedachten die leidend zijn geweest bij de ontwikkeling van de leer-werkkaarten.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 22 februari 2018
Junior leraar