Een professionele dialoog

De kern van het begeleidingsinstrumentarium Junior Leraar is een kaartenbox met twee sets van 23 losse dialoogkaarten. De 23 dialoogkaarten gaan over de competentiegebieden Pedagogisch bekwaam, Didactisch bekwaam en Collegiale samenwerking. Elke kaart geeft op de voorzijde een beschrijving van de bekwaamheid en voorbeelden van docentgedrag.

Op de achterzijde staan reflectievragen die uitnodigen tot een professionele dialoog tussen de startende leraar en zijn coach of collega over die bekwaamheid.

De startende leraar kiest in samenspraak met de coach en de schoolleider één of meerdere kaarten (bekwaamheden) die passen bij de ontwikkelfase van de starter en die het startpunt zijn voor een professionele dialoog. Het gesprek kan zowel starten met de beschrijving van de bekwaamheid (waarbij het handelen dat de starter (nog niet) laat zien centraal staat), of met de reflectievragen (waarbij de overtuigingen en ambities van de student centraal staan).

Afhankelijk van de startsituatie (de zone van de naaste ontwikkeling) kan het niveau ‘startbekwaam’ of het niveau ‘bekwaam’ als aangrijpingspunt voor de dialoog genomen worden.

In de dialoog doorlopen starter en coach de stappen “Hier sta ik, dit kan ik, en dit wil ik nog verder ontwikkelen” meerdere malen. Deze stappen zijn er op gericht om uiteindelijk uiteindelijk tot het volgende niveau te komen: van Startbekwaam naar Bekwaam Leraarschap.

U kunt de dialoogkaarten bestellen voor € 35,- inclusief BTW.

De kaarten zijn ook als pdf beschikbaar. U kunt ze hieronder downloaden

Er zijn twee kaartensets:
• Een kaartenset voor de bekwaamheden op het niveau startbekwaam leraarschap (voor gebruik tijdens de opleiding en in het eerste jaar na de opleiding)

• Een kaartenset voor de bekwaamheden op het niveau bekwaam leraarschap (voor gebruik in de eerste drie jaar van het leraarschap)

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 december 2020
Junior leraar