Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

Food for Thought Inspiratiesessie

De waarde van kunst in AI

Evenement

Schuif aan bij de maandelijkse live lunchbijeenkomst van het Kenniscentrum FDMCI en CoE Creative Innovation, bestemd voor onderzoekers, docenten en studenten. Diverse sprekers praten je bij over actueel onderzoek, nieuwe inzichten en hun lessons learned. Deze keer staat de Food for Thought in het teken van de waarde van kunst in AI. De sessie vindt plaats in FLOOR, op de begane grond van het Wibauthuis (WBH). De voertaal is Engels.

credits: Lexica

De waarde van kunst in AI

AI is overal en de invloed ervan op ons dagelijks leven is groot. Zo worden beelden steeds vaker gemanipuleerd, regelt AI het licht in onze huizen en beïnvloedt het onze politieke keuzes.

Maar is AI ook echt in staat om creatief te zijn? Kan het tot nieuwe ideeën komen? En in hoeverre kan AI reflecteren op ethische vraagstukken? Het zijn juist deze relevante invalshoeken waar de waarde van kunst zichtbaar wordt.

Vanuit het CoE Creative Innovation heeft het lectoraat Creative Media for Social Change -onderdeel van het Kenniscentrum FDMCI- samen met Team Kallenbach een onderzoekssamenwerking opgezet met Breitner Academie over 'De waarde van kunst in AI'. Team Kallenbach begeleidde binnen de minor Digital Art(s) (Un)Plugged van Breitner twee groepen derdejaarsstudenten, die ieder een creatieve interventie ontwikkeld hebben.

Deze twee studentengroepen gingen aan de slag met vragen rondom 'mensgerichte digitalisering', zoals: wat is de huidige werking en rol van AI en de impact in de samenleving? Daarnaast ging het project over het ontwikkelen van inzicht en eigenaarschap van mediagebruikers om zo gezamenlijke invulling van de maatschappelijke rol van AI te versterken.

Deze insteek sloot aan bij de doelstellingen van project AICON waarvan Team Kallenbach project lead is. AICON is een initiatief van Erasmus Universiteit in samenwerking met de gemeente Rotterdam en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie waarin kunstenaars, wetenschappers en bewoners in gezamenlijkheid de sociale implicaties van AI onderzoeken.

In deze Food for Thought sessie word je meegenomen in de bevindingen van deze projecten. We onderzoeken de sociale impact van AI en leren hoe we als burger weerbaarder kunnen zijn in het veranderende medialandschap.

Installatie AICON

Creatief onderzoek en de logica van prompting

In eerdere onderzoeken werd 'generative AI' gebruikt om creatief onderzoek in te richten, waarin verhalen gezamenlijk werden geschreven. Maar hoe goed werkt AI eigenlijk als co-auteur in creatief onderzoek? En wat gebeurt er als je samen aan zo'n proces begint?

Vanuit het Kenniscentrum van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI) van de HvA begeleiden Jeroen de Vos en Maarten Groen een interactieve sessie, waarbij deelnemers zelf generatieve AI en de logica van prompting kunnen verkennen.

Meer achtergrondinformatie over dit onderwerp is te vinden via 'The Art in Artificial: AI as Co-Creation Storytelling Device'


Over de sprekers

Nanna Kassenaar en Annemiek Mi-Jin de Groote vormen samen Team Kallenbach: een zelfstandige organisatie die zich bezighoudt met curatie, conceptontwikkeling, procesbegeleiding van projecten op het snijvlak van kunst en samenleving.

De projecten zijn zeer uiteenlopend, variërend van onder andere muurschilderingen, publicaties en campagnes tot evenementen en tentoonstellingen. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze allen een maatschappelijke relevantie hebben en het proces net zo belangrijk als het resultaat.

Participatie, transdisciplinaire samenwerking en co-creatie vormen de basis bij het vormgeven van de projecten. Team Kallenbach is project lead van AICON: een initiatief van Erasmus Universiteit om in gezamenlijkheid de sociale impact van AI te onderzoeken. AICON is een bredere samenwerking met partners als Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, gemeente Rotterdam, TU Delft en HvA.

Team Kallenbach


Nanna en Annemiek verzorgen hun presentatie samen met twee studenten van de Breitner Academie uit Amsterdam-Noord: Puck van der Velden en Noor Valstar.


Binnen het Kenniscentrum FDMCI is Jeroen de Vos als docent-onderzoeker verbonden aan het lectoraat Creative Media for Social Change. Daar werkt hij aan het ontwikkelen van creatief participatief onderzoek voor het weerbaar maken van burgers in een veranderend medialandschap.

Hij heeft een achtergrond in culturele antropologie en media studies en werkt de laatste jaren binnen zowel theoretisch als toegepast media onderzoek. Jeroen is tevens geaffilieerd met het Digital Methods Initiative van de Universiteit van Amsterdam.

Maarten Groen is docent-onderzoeker bij zowel het lectoraat Visual Methodologies als Responsible IT. Hij doet onderzoek naar het verzamelen en analyseren van data uit de stad vanuit verschillende perspectieven.

Zo ontwikkelt hij tools en methodes om samen met bijvoorbeeld bewoners data te verzamelen en te duiden.

Daarnaast werkt hij ook aan data-analyse projecten waarin met behulp van bijvoorbeeld beeldherkenning algoritmes grote hoeveelheden data vanuit de stad worden geanalyseerd. Maarten doceert bij HBO-ICT.

Creative Media for Social Change

Wil je meer weten over de onderzoeksgroep Creative Media for Social Change van het Kenniscentrum FDMCI? Neem dan een kijkje op dit portal.

Centre of Expertise Creative Innovation

Ben je nieuwsgierig wat het CoE Creative Innovation precies doet, dan vind je meer informatie op de website.

Expositie 'Queer as the Ocean'

Een tijd waarin mensen en waterecosystemen één zijn? En dat weergegeven in een fashion shoot? Dat lijkt onmogelijk ... of toch niet?

Van 15 tot en met 26 april kun je op doordeweekse dagen tussen 10 en 16 uur de expositie 'Queer as the Ocean' bekijken. gevisualiseerd door Carlo De Gaetano. Hij is onderzoeker bij het lectoraat Visual Methodologies van de faculteit DMCI.

De afbeeldingen maakte Carlo in samenwerking met Midjourney. Kom dit experimentele project bekijken @FLOOR waar eveneens de Food for Thought plaatsvindt.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 4 april 2024

Datum

Startdatum 18 apr

Tijd

12:00 - 13:00 uur

Contact

Jeroen de Vos
Team Kallenbach
Breitner Academie