Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Projecten

30 Resultaten

Hier vindt je een overzicht van alle projecten van het onderzoeksprogramma Urban Technology.

De expertise projecten worden uitgevoerd binnen de onderzoeksthema's en richten zich op het verder uitbouwen van de expertise binnen het thema.

De icoonprojecten zijn projecten waarin samengewerkt wordt tussen de verschillende onderzoeksthema's. Icoonprojecten zijn gekoppeld aan grootstedelijke vraagstukken van de stad Amsterdam en zijn voortgekomen uit een concrete vraagstelling vanuit de beroepspraktijk.