Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Smart Urban Design

Met Smart Urban Design richten wij ons op het toekomstbestendig maken van de stad. Hierbij gaat het om bruikbaarheid en leefbaarheid, duurzame bouw en klimaatbestendige inrichting van de stedelijke ruimte.

Momenteel wordt aan het thema invulling gegeven door de lectoren 'Bouwtransformatie' en 'Water in en om de Stad'.

We werken samen met partijen die werken in de bouw- en gebiedsontwikkelingsketen zoals de Dienst Ruimtelijke Ordening, architectenbureau's, Waternet, Bureau Nieuwbouw (UvA/HvA), OGA (Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam), de Groene Grachten en Amsterdam Smart City Board.

11 december 2014