Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Expertises

Binnen Smart Urban Design bieden we de volgende expertises:

Het perspectief van de ruimtelijke ontwikkeling is in korte tijd radicaal veranderd. Het afgelopen decennium stond in het teken van stadsuitbreiding en grootschalige sloop-nieuwbouw projecten.

Tegenwoordig draait de beroepspraktijk om de transformatie (verandering) van de bestaande stad en het daarbij activeren en betrekken van bewoners en ondernemers. Dit vraagt om nieuwe kennis. Onder meer over: verduurzaming, herontwerp, hergebruik en strategie. En over de toepassing daarvan voor respectievelijk stad, wijk, gebouw of kunstwerk.

De vraag is welke innovaties in methoden en oplossingen mogelijk zijn en hoe we die samen in de Amsterdamse regio vertaald en beproefd krijgen in structurele oplossingen.

Vanwege klimaatveranderingen worden steden natter, heter en droger. Hoe kunnen steden klimaatbestendig worden? En kan klimaatadaptatie een kans zijn om de inrichting en het functioneren van de stad te verbeteren, zelfs wanneer vanwege de crisis weinig geld beschikbaar is? Daarnaast leiden de klimaatveranderingen tot vraagstukken ten aanzien van de waterveiligheid.

Landelijk is de toon gezet voor grootschalige maatregelen. De vraag is hoe dat vertaald kan worden voor de Amsterdams regio.

Naast Bouwtransformatie en Water in en om de Stad, hebben we ook expertise opgebouwd op het gebied van:

  • Herbestemming en verduurzaming gebouwen
  • Stedelijke transformatie
  • Extreme neerslag in de stad
  • Klimaatbestendige inrichting openbare ruimte 

 

11 december 2014