Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Mainport Logistiek

Binnen het onderzoek mainportlogistiek onderscheiden we twee trajecten:

In dit traject staan de snelheid, betrouwbaarheid, veiligheid en transparantie van internationale logistieke ketens die door de MRA lopen centraal. Fragmentatie, wachttijden, gebrekkige samenwerking en onjuiste omgang met gevoelige producten zijn zeer nadelig voor de concurrentiekracht en toegevoegde waarde van internationale logistieke ketens. Daarom is het van belang om te onderzoeken hoe internationale logistieke ketens zo efficiënt mogelijk verwerkt kunnen worden in de MRA. Daarbij kijken we vooral naar hoe afstemming kan worden verbeterd en fragmentatie kan worden tegengegaan. Voorbeelden van vragen in dit traject zijn:

  • Wat is er nodig om de afstemming en samenwerking tussen de partijen op korte termijn te verbeteren?
  • Hoe kunnen we op langere termijn de fragmentatie in de keten terugdringen?
  • Hoe kan de informatievoorziening in hoogwaardige ketens rondom airport-seaport verbeteren en hoe kunnen deze ketens daarmee veiliger worden gemaakt en een hogere toegevoegde waarde krijgen?

In dit traject staat duurzaamheid van de fysieke knooppunten Schiphol en de Amsterdamse haven centraal. De leidende vraag is hoe zij de internationale logistieke stromen optimaal kunnen faciliteren, om zo de economische positie van de MRA te versterken. Vragen die in dit traject aan bod kunnen komen zijn: 

  • Wat is ervoor nodig om een internationaal gunstige overslagplaats te worden voor bio-energie?
  • Hoe kan de zeehaven efficiënter gebruikmaken van de beschikbare ruimte?
  • Voor welke goederen blijft luchtvervoer in een duurzamere toekomst noodzakelijk?
  • Hoe is de afhandeling van goederen bij aankomst op de mainport betrouwbaar te versnellen?
  • Hoe ontwikkelen we op Schiphol een hoogwaardige, veilige service voor specifieke goederen?

 

9 februari 2015