Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  C. Boomkens (Cynthia) MSc.

Onderzoeker en promovendus

Cynthia Boomkens heeft Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) gestudeerd. In het laatste jaar van haar studie heeft ze bij de HvA de Doorstroomminor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek gevolgd. Daarna heeft zij de master Pedagogische Wetenschappen op de Universiteit van Amsterdam gestudeerd.
Gedurende haar masteropleiding werkte Cynthia als HOIO bij het lectoraat implementatie in de jeugdzorg (aan de HvA) waarbij zij onderzoek deed naar de implementatie van een nieuwe interventie binnen Spirit: Multidimensional Family Therapy (MDFT). Daarna heeft zij in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut onderzoek gedaan naar de implementatie van richtlijnen in de jeugdzorg.
Op dit moment werkt ze zowel als Junior onderzoeker bij het lectoraat Youth Spot en als docent bij SPH, beide aan de HvA. Binnen Youth Spot doet zij onderzoek naar wat kenmerkend is voor het werken met meiden binnen het jongerenwerk en hoe dat bijdraagt aan hun identiteitsontwikkeling.