Venture Centre

P-Pall

Een universeel wc-bril lift systeem voor hygiënischere openbare toiletten

Wij van P-Pall houden ons bezig met het verbeteren van het gemak en de hygiëne op openbare toiletten. Dit door ervoor te zorgen dat de wc-bril altijd omhoog staat en dus niet bevuild kan worden. Wij hebben momenteel een product dat nog niet geschikt is voor alle toiletten maar wel het huidige probleem oplost. Met het onderzoek willen wij gaan uitzoeken of het haalbaar is om met de basis van het huidige product een universeel product te ontwikkelen.

Voor vrijwel alle openbare locaties geldt dat de wc-bril vaak als onhygiënisch wordt ervaren. Dit komt doordat toiletbezoekers niet de moeite nemen om de wc-bril omhoog te doen en deze dus bevuild wordt. Wanneer de wc-bril is bevuild gaat niemand meer de moeite nemen om de bril omhoog te doen en dus blijft het dweilen met de kraan open en, wordt het probleem pas opgelost door de schoonma-kers. Alle klanten die in de tussentijd op het toilet komen zullen dit als een slechte ervaring zien en daarmee gaat de klanttevredenheid aanzienlijk achteruit. Uiteraard zijn er bestaande elektrische systemen die het probleem oplossen door na elk gebruik de wc-bril te reinigen. Deze systemen zijn duur en gaan snel stuk. Wij willen dan ook een betaalbaar systeem maken dat vrijwel niet kapot te krijgen is.

Wij van P-Pall willen dan ook een universeel wc-bril lift systeem gaan maken dat gemakkelijk te monte-ren en relatief goedkoop is vergeleken met bestaande oplossingen.

Founder(s):

Begonnen in:

2018

Afkomstig van:

Minor Ondernemerschap

Regeling

HBO Take-Off

Categorie:

Richt zich op deze SDG's:

Contact opnemen & volgen:

Website
E-mail
LinkedIn
Facebook
Instagram

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 18 april 2021