Urban Vitality Open Science

UV Open science support desk

Bent je onderzoeker bij de faculteit Gezondheid, de faculteit Sport en Voeding of de faculteit Digitale Media, Creatieve Industrieën? Dan staat er een heel team van experts voor jou klaar bij de Urban Vitality Open Science Support Desk. Deze Support Desk ondersteunt jou bij al je vragen over kwantitatief en kwalitatief onderzoek, open science en datamanagement. Transparantie in onderzoek staat altijd centraal.

De Support Desk geeft advies over:

 • Informatie ontsluiting (zoekopdrachten), registratie in PURE, Open Access en auteursrechten.
 • Privacy-Security Management en risicoanalyses (AVG).
 • Research data management - van data management plan (DMP) tot archivering en hergebruik.
 • Ontwerpen, analyseren en rapporteren van kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Waarover kunt je ons vragen stellen? Denk aan onderwerpen als:

 • Primaire doel van uw onderzoek
 • Nut van een scoping review
 • Plan voor gegevensbeheer
 • Publiceren in open access
 • Omgaan met privacyregelgeving en -wetgeving
 • Pre-registratie van studieprotocollen
 • Statistische methoden
 • Visualiseren van gegevens
 • Duidelijke rapportage
 • Vermijden van 'spin'
 • Archivering volgens FAIR-beginselen
 • Delen van gegevens
 • Gebruik van de UvA-HvA Figshare repository

Indien je problemen voorlegt die te specialistisch zijn voor onze Support Desk, zullen wij je in contact brengen met superspecialisten of zelf proberen kennis hierover op te doen.

Meta-onderzoek

Medewerkers van de Support Desk laten zich inspireren door onderzoek naar onderzoek (meta-onderzoek). Meta-onderzoek laat zien dat verspilling van onderzoek, matige repliceerbaarheid, selectieve rapportage van uitkomsten grote problemen zijn in de biomedische en sociale wetenschappen en in veel toegepast onderzoek. De adviezen van de Open Science Support Desk dragen bij aan relevant, valide, efficiënt en volledig gerapporteerd onderzoek.

Andere AUAS-diensten

Op de AUAS-onderzoeksondersteuningspagina (intranet) vindt je informatie en links naar onderzoeksondersteunende diensten van de HvA, zoals de ethische onderzoekscommissie , juridische ondersteuning, onderzoeksfinanciering, privacy en onderzoeks-IT.

Raadpleeg een vakbibliothecaris voor advies over de strategie voor literatuuronderzoek, hulp bij het zoeken in databanken, het opzoeken van artikelen en andere gerelateerde vragen. Voor elke faculteit zijn een of meer vakbibliothecarissen beschikbaar. Ga naar de website van de AUAS-bibliotheek voor hun contactgegevens.

https://www.amsterdamuas.com/library/support/support.html

Het Informatiepunt Auteursrecht van de AUAS-bibliotheek geeft informatie over hergebruik van informatie (citaten) of gegevens. Bezoek de website van de AUAS-bibliotheek.

Leden Open Science Support Desk

De Urban Vitality Open Science Support Desk heeft experts op het gebied van privacy en veiligheid, kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, informatie- en literatuurontsluiting, en onderzoeksdatamanagement. Hier stellen we de 7 teamleden aan je voor.

Ellis Hensen - informatiemanager / privacy officer

Ellis Hensen is informatiemanager/privacy officer bij de faculteit Gezondheid en de faculteit Sport en Voeding. Zij ondersteunt onderzoekers op het gebied van privacy en veiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens. Zij vindt nauwkeurigheid, transparantie en betrouwbaarheid belangrijk om de privacy van onderzoeksdeelnemers te beschermen en de reputatie van de Hogeschool van Amsterdam hoog te houden.

Hulp nodig? Ellis helpt u graag. Neem contact op met Ellis via opensciencesupport@hva.nl.

Sumit Mehra - methodologie kwalitatief onderzoek

Sumit Mehra heeft een achtergrond in Cognitieve Psychologie en Sociaal-Wetenschappelijke Informatica. Hierdoor heeft hij een focus van eigen bodem op (kwantitatief) experimenteel labonderzoek. Tijdens zijn promotieonderzoek heeft Sumit ervaring opgedaan met mixed methods, design thinking en procesevaluaties. Kwalitatief onderzoek geeft context en diepgang aan kwantitatieve data en creatieve technieken worden ingezet om innovatieve concepten te ontwikkelen en te testen.

Wil je sparren met Sumit? Sumit helpt je graag, bij voorkeur in een vroeg stadium van je onderzoeksopzet.

Neem contact op met Sumit via opensciencesupport@hva.nl.

Gerben ter Riet - arts methodoloog, kwantitatief onderzoek

Gerben ter Riet is klinisch epidemioloog en gespecialiseerd in de relatie tussen onderzoeksintegriteit en een breed scala aan methodologieën voor kwantitatief onderzoek.

Hulp nodig? Gerben denkt graag met je mee. Neem contact op met Gerben via opensciencesupport@hva.nl.

Anne de Jong - datasteward

Anne de Jong is data steward voor het Centre of Expertise Urban Vitality. Binnen de Open Science Support Desk houdt Anne zich bezig met het adviseren en ondersteunen van onderzoekers op het gebied van Research Data Management (RDM). Hetzij vraaggestuurd via de Support Desk, hetzij ingebed in onderzoeksprojecten. Ook ontwikkelt Anne procedures en beleid voor verantwoord, ethisch en efficiënt datamanagement.

Hulp nodig? Anne denkt graag mee. Neem contact op met Anne via opensciencesupport@hva.nl.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 25 oktober 2022