Urban Vitality Open Science

UV Open science support desk

Bent je onderzoeker bij de faculteit Gezondheid, de faculteit Sport en Voeding of de faculteit Digitale Media, Creatieve Industrieën? Dan staat er een heel team van experts voor jou klaar bij de Urban Vitality Open Science Support Desk. Deze Support Desk ondersteunt jou bij al je vragen over kwantitatief en kwalitatief onderzoek, open science en datamanagement. Transparantie in onderzoek staat altijd centraal.

De Support Desk geeft advies over:

 • Informatie ontsluiting (zoekopdrachten), registratie in PURE, Open Access en auteursrechten.
 • Privacy-Security Management en risicoanalyses (AVG).
 • Research data management - van data management plan (DMP) tot archivering en hergebruik.
 • Ontwerpen, analyseren en rapporteren van kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Waarover kunt je ons vragen stellen? Denk aan onderwerpen als:

 • Primaire doel van uw onderzoek
 • Nut van een scoping review
 • Plan voor gegevensbeheer
 • Publiceren in open access
 • Omgaan met privacyregelgeving en -wetgeving
 • Pre-registratie van studieprotocollen
 • Statistische methoden
 • Visualiseren van gegevens
 • Duidelijke rapportage
 • Vermijden van 'spin'
 • Archivering volgens FAIR-beginselen
 • Delen van gegevens
 • Gebruik van de UvA-HvA Figshare repository

Indien je problemen voorlegt die te specialistisch zijn voor onze Support Desk, zullen wij je in contact brengen met superspecialisten of zelf proberen kennis hierover op te doen.

Meta-onderzoek

Medewerkers van de Support Desk laten zich inspireren door onderzoek naar onderzoek (meta-onderzoek). Meta-onderzoek laat zien dat verspilling van onderzoek, matige repliceerbaarheid, selectieve rapportage van uitkomsten grote problemen zijn in de biomedische en sociale wetenschappen en in veel toegepast onderzoek. De adviezen van de Open Science Support Desk dragen bij aan relevant, valide, efficiënt en volledig gerapporteerd onderzoek.

Andere AUAS-diensten

Op de AUAS-onderzoeksondersteuningspagina (intranet) vindt je informatie en links naar onderzoeksondersteunende diensten van de HvA, zoals de ethische onderzoekscommissie , juridische ondersteuning, onderzoeksfinanciering, privacy en onderzoeks-IT.

Raadpleeg een vakbibliothecaris voor advies over de strategie voor literatuuronderzoek, hulp bij het zoeken in databanken, het opzoeken van artikelen en andere gerelateerde vragen. Voor elke faculteit zijn een of meer vakbibliothecarissen beschikbaar. Ga naar de website van de AUAS-bibliotheek voor hun contactgegevens.

https://www.amsterdamuas.com/library/support/support.html

Het Informatiepunt Auteursrecht van de AUAS-bibliotheek geeft informatie over hergebruik van informatie (citaten) of gegevens. Bezoek de website van de AUAS-bibliotheek.

Leden Open Science Support Desk

De Urban Vitality Open Science Support Desk heeft experts op het gebied van privacy en veiligheid, kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, informatie- en literatuurontsluiting, en onderzoeksdatamanagement. Hier stellen we de 7 teamleden aan je voor.

Ellis Hensen - informatiemanager / privacy officer

Ellis Hensen is informatiemanager/privacy officer bij de faculteit Gezondheid en de faculteit Sport en Voeding. Zij ondersteunt onderzoekers op het gebied van privacy en veiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens. Zij vindt nauwkeurigheid, transparantie en betrouwbaarheid belangrijk om de privacy van onderzoeksdeelnemers te beschermen en de reputatie van de Hogeschool van Amsterdam hoog te houden.

Hulp nodig? Ellis helpt u graag. Neem contact op met Ellis via opensciencesupport@hva.nl.

Gerben ter Riet - arts methodoloog, kwantitatief onderzoek

Gerben ter Riet is klinisch epidemioloog en gespecialiseerd in de relatie tussen onderzoeksintegriteit en een breed scala aan methodologieën voor kwantitatief onderzoek.

Hulp nodig? Gerben denkt graag met je mee. Neem contact op met Gerben via opensciencesupport@hva.nl.

Anne de Jong - datasteward

Anne de Jong is data steward voor het Centre of Expertise Urban Vitality. Binnen de Open Science Support Desk houdt Anne zich bezig met het adviseren en ondersteunen van onderzoekers op het gebied van Research Data Management (RDM). Hetzij vraaggestuurd via de Support Desk, hetzij ingebed in onderzoeksprojecten. Ook ontwikkelt Anne procedures en beleid voor verantwoord, ethisch en efficiënt datamanagement.

Hulp nodig? Anne denkt graag mee. Neem contact op met Anne via opensciencesupport@hva.nl.

Anne Marie Meijer - Open Access specialist

Anne Marie Meijer is Specialist publiceren praktijkgericht onderzoek bij de HvA Bibliotheek. Zij helpt bij het vindbaar en open toegankelijk maken van het onderzoek dat aan de HvA wordt verricht. Je kunt bij haar terecht met vragen over waar, hoe en waarom open access publiceren. Vragen over Publinova, het nieuwe platform voor praktijkgericht onderzoek kun je ook aan haar stellen. Tenslotte kun je haar benaderen met vragen over impact analyses van onderzoek.

Hulp nodig? Anne Marie denkt graag mee. Neem contact op met Anne Marie via opensciencesupport@hva.nl.

Rieke van Dijk – Kwalitatief onderzoek & Participatief Actie Onderzoek

Rieke van Dijk is gespecialiseerd in een breedt scala aan onderzoeksmethodologieen voor kwalitatief onderzoek en het doen van participatief actie onderzoek.

Hulp nodig? Rieke denkt graag mee. Neem contact op met Rieke via opensciencesupport@hva.nl.

Nelleke Stibbe - Pure beheerder FG/FBSV

Nelleke Stibbe is Pure beheerder binnen de faculteit Gezondheid en de faculteit Sport en Voeding. Zij ondersteunt onderzoekers op het gebied van Pure invoer.

Hulp nodig? Nelleke denkt graag mee. Neem contact op met Nelleke via opensciencesupport@hva.nl.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 9 februari 2024