Urban Vitality Open Science

Over

Onze missie is ervoor te zorgen dat al het onderzoek in het kader van Urban Vitality van hoge kwaliteit, reproduceerbaar, transparant en efficiënt is.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Open Science

Volgens ons is het doel van open wetenschap om wetenschap toegankelijker (zowel binnen als buiten de academische wereld), reproduceerbaarder en transparanter te maken. Open science-praktijken omvatten preregistratie, het FAIR maken van gegevens, open peer-review, open access publiceren, citizen science, open science-beleid en stimulansen. Open wetenschap is geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken: kwalitatief hoogstaand en transparant onderzoek.

Onderzoeksintegriteit

In ons handboek voor open wetenschappelijk onderzoek richten sommige hoofdstukken zich meer op kwaliteits- en integriteitsaspecten, omdat het delen van materiaal het waardevolst is als het van hoge kwaliteit is. Hoofdstukken over privacy en onderzoeksethiek bieden de randvoorwaarden voor open wetenschap. Open wetenschap en onderzoeksintegriteit moeten hand in hand gaan. Daarom laten we ons niet alleen inspireren door open science principes maar ook door de Nederlandse Gedragscode Onderzoeksintegriteit en de REWARD alliantie om onderzoekspotentieel te optimaliseren en onderzoeksafval te verminderen.

Advies, instrumenten en training

Om onze missie te bereiken hebben we drie diensten ontwikkeld: advies over onderzoeksmethoden, stats, FAIR data en open science (UV Open science support desk), een toolbox met open science tools en procedures (UV Open science research manual), en training resources (UV Open science learning community).

'Mensen in Beweging'

Het UV Open science support desk is ontwikkeld binnen het programma Mensen in Beweging. Dit programma bestaat uit verschillende deelprojecten, zogenaamde werkpakketten. Eén werkpakket betreft de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek, van ontwerpend onderzoek tot randomized controlled trials. Met hulp en feedback van 'Mensen in Beweging' en Urban Vitality onderzoekers hebben we de UV open science support desk en de UV open science research manual ontwikkeld en zijn nog steeds in ontwikkeling.

De UV Open science support desk

Binnen Urban Vitality en de HvA is expertise en informatie over onderwerpen als methodologie, statistiek, FAIR-datamanagement en open science niet altijd vindbaar en soms versnipperd. De UV Open science support desk geeft onderzoekers één toegangspunt voor vragen/advies een open science onderwerpen. De support desk zal ook in staat zijn om het type vragen dat het ontvangt te monitoren en die informatie te gebruiken om activiteiten zoals training, FAQ's, infrastructuur en het verwerven van nieuwe expertise te informeren. We hopen dat de helpdesk de zichtbaarheid van de diensten zal vergroten bij de data steward(s), kwalitatieve en kwantitatieve methodologen, en in de nabije toekomst hopelijk de privacy officer en bibliothecarissen.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 5 september 2022