Centre of Expertise Urban Vitality

Werkpakketten

Mensen in Beweging is een uniek programma. Het programma gaat namelijk verder dan alleen kennis vergaren. Mensen in Beweging stimuleert interactie tussen verschillende vakgebieden en vergroot de kwaliteit van deze vakgebieden. Zowel in het onderwijs als in de beroepspraktijk.

Het Mensen in Bewegen programma kent vier inhoudelijke aandachtsgebieden; vier werkpakketten die samen bijdragen aan het overkoepelende doel: Amsterdammers in beweging krijgen.

Aandachtsgebieden

Er is te weinig bekend over het verband tussen beweging, voeding en creatieve technologie. Mensen in Beweging brengt daar verandering in. Door intensief onderzoek naar de gezonde driehoek ontstaat er een schat aan informatie. Waardevolle kennis waarmee de praktijk grote stappen kan maken om mensen gezonder te laten leven. Daarmee sluit het onderzoek van Mensen in Beweging mooi aan bij andere ontwikkelingen op het gebied van gezondheid.

Zoals:

 • Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht: alle kinderen in Amsterdam in 2033 op gezond gewicht.
 • Amsterdam Age Friendly City: prettig en gezond oud worden in de stad.
 • Amsterdam Economic Board: de ambitie om in 2025 alle inwoners van de metropoolregio Amsterdam twee gezonde extra levensjaren te geven.

En natuurlijk sluit het programma ook perfect aan bij de landelijke ontwikkelingen. Denk maar aan de Nationale Wetenschapsagenda.

Onderzoeksprojecten

Bij het onderzoek zijn zowel lectoren als senior onderzoekers betrokken. Zij zijn verantwoordelijk voor de verschillende onderzoeksprojecten. Dat betekent dat zij deze projecten zowel opstarten als uitvoeren. Uiteraard ligt bij elk project de aandacht op bewegen in combinatie met voeding en creatieve technologie.

Mensen in Beweging (MIB) staat voor een open science benadering: kwalitatief goed onderzoek dat transparant en reproduceerbaar is voor collegawetenschappers. Daarbij tellen niet alleen de publicaties, maar ook het delen van opgedane kennis en producten.

Mensen In Beweging ziet de open science benadering als een inspirerend voorbeeld voor de hele onderzoekcyclus: van het beschikbaar stellen van een onderzoeksprotocol door pre-registratie tot het voorbereiden van methoden, datasets en software voor hergebruik. In nauwe samenspraak met een groep betrokken onderzoekers maakt Mensen in Beweging de overgang naar open science voor praktijkgericht onderzoek.

Taken werkgroep

 • Creëren van een gemeenschappelijke visie over open science en onderzoeksintegriteit.
 • Uitwerken van procedures voor een open science werkprocessen voor MIB-onderzoeksprojecten waaronder pre-registratie, open access publicaties en FAIR-data.
 • Opzetten van een support desk en van trainingen over methodologie, statistiek, FAIR-data management, open access en open science.
 • Creëren en onderhouden van een open science research manual.
 • Het ontwikkelen van een systeem voor het belonen van onderzoekers die open science principes omarmen.

Doel werkgroep

Het opzetten van een Center for Open Applied Science and Innovation op het snijvlak van bewegen, voeding en creatieve technologie, uiterlijk in 2026.

Mensen in Beweging wil krachten bundelen. Door studenten actief te laten deelnemen aan het onderzoek, maar ook door verschillende werkgebieden in het onderwijs beter te laten samenwerken. Die samenwerking moet natuurlijk ook in de toekomst blijven doorwerken. Dat betekent dat de managers van de betrokken opleidingen veel intensiever moeten samenwerken. Een coördinator van Mensen in Beweging verbindt het onderzoek op een structurele manier met het onderwijs.

Enkele voorbeelden van de doorwerking naar het onderwijs:

 • Er wordt gewerkt aan een masteropleiding waarbij technologie en vitaliteit samenkomen.
 • De onderzoekers van Mensen in Beweging koppelen hun activiteiten aan projecten van studenten. Als opdrachtgever, om les in te geven, voor afstudeerprojecten en om het onderwijs te vernieuwen.
 • Er is een structurele verbinding gemaakt tussen vijf minoren en het programma van Mensen in Beweging. Daaronder de minor Zorgtechnologie en de minor Kinderen Paramedisch.
 • Mensen in Beweging draait om de gezonde driehoek van beweging, voeding en technologie. De kennis die we uit het programma halen, vormt input voor toekomstige curricula, minoren en extracurriculair onderwijs zoals honours.

Zo krijgt het thema van de gezonde driehoek een vaste plek in bestaande, relevante bachelors. Bachelors die een directe link hebben met vitaliteit. Zoals Fysiotherapie, Oefentherapie, Verpleegkunde, Ergotherapie, ALO, Sportkunde - leerroute S&MO en Voeding en Diëtetiek. Maar er wordt ook gewerkt aan nascholing voor bijvoorbeeld afgestudeerde paramedici.

Onderzoek is niets waard als de kennis niet wordt toegepast in de praktijk. Het is dan ook belangrijk om de resultaten van het onderzoek – en de producten die daaruit voortkomen – zo snel mogelijk in de praktijk toe te passen. Zodat Amsterdammers ook echt gezonder worden. Dat doen circa 150 medewerkers op de volgende manieren:

 • artikelen publiceren in vaktijdschriften;
 • workshops organiseren voor professionals;
 • kennisproducten ontwikkelen en verspreiden;
 • innovatieve producten ontwikkelen;
 • interventies opzetten;
 • input leveren voor richtlijnen;
 • congressen organiseren, zoals ‘Kinderen in Beweging’; ‘Protein, Nutrition and Exercise’; ‘De dag van het Sportonderzoek’ en 'Design for Health’.

Een mooi voorbeeld van doorwerking naar de praktijk is Hipper Academy , een bedrijf dat sensoren maakt voor heuprevalidatie. Onderzoek van de HvA naar heuprevalidatie stond aan de basis van dit bedrijf.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 24 september 2020