Centre of Expertise Urban Vitality

Gezondere keuzes door Mensen In Beweging

23 feb 2022 11:40 | Urban Vitality

Jarenlang werkte ze – naast haar studie – in een verpleeghuis. Van dichtbij zag ze het belang van gezonde, uitgebalanceerde voeding. En de invloed ervan op de fysieke en mentale gezondheid. Inmiddels is Marije Verwijs docent-onderzoeker bij de opleiding Voeding en Diëtetiek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Daarnaast werkt ze als postdoctoraal-onderzoeker voor het onderzoeksthema Mensen In Beweging (MIB) van het Centre of Expertise Urban Vitality (CoE UV). Met haar kennis wil ze bijdragen aan bewustwording. Zodat iedereen gezonde(re) keuzes kan maken.

‘Tijdens mijn bacheloropleiding Voeding en Diëtetiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) was ik al geïnteresseerd in het ‘waarom’ achter dieetbehandelingsrichtlijnen’, vertelt Marije Verwijs. Na haar master Nutrition and Health aan de Wageningen Universiteit promoveerde ze op het onderwerp ondervoeding bij ouderen. ‘Ik werkte jarenlang, naast mijn studie, in de zorg. Onder meer met ouderen met dementie in een verpleeghuis. Ik zag dat ouderen vaak minder goed gaan eten wanneer ze in een verpleeghuis terechtkomen. De zorg was er met name gericht op verzorging en medicatie. Niet op voeding. Ik zag de gezondheid van mensen, zowel fysiek als mentaal, achteruitgaan door ondervoeding. Daar wilde ik iets aan doen.’

Van subsidieaanvraag tot MIB-platform

Binnen onderzoeksthema MIB richten Verwijs en haar collega’s zich op kwetsbare groepen mensen. ‘We proberen hen gezonder te laten leven door gedragsverandering rondom voeding en beweging. Deze gedragsverandering ondersteunen we met creatieve technologie.’

Als postdoctoraal onderzoeker richt Verwijs zich op het schrijven van subsidieaanvragen, de ontwikkeling van het modulair online platform, het MIB-living lab en de externe communicatie. ‘Bij het schrijven van subsidieaanvragen wisselt mijn rol. Soms denk ik alleen inhoudelijk mee over een onderzoeksplan. De andere keer heb ik de ‘lead’ bij het op papier zetten van alle informatie. Afgelopen najaar dacht en schreef ik mee bij drie aanvragen. Bijvoorbeeld bij het vervolg op het project AmSOS, waarin professionals patiënten met knie- en heupartrose ondersteunen rondom het zelfmanagement van hun aandoening door middel van creatieve technologie.’

Rondom de opzet van het modulair online platform denkt Verwijs mee over de kernelementen van de basis-app. ‘Wat zijn de algemene pijlers, waarop we ons in alle projecten richten? En hoe willen we deze uitvragen? We willen bijvoorbeeld graag de eiwit- en energie-inname weten. Hiervoor kunnen we mensen een dieetboekje laten invullen, maar ook laten aangeven hoeveel porties ze uit een bepaalde productgroep eten. Welke data levert ons dit vervolgens op? Daarnaast moet de app natuurlijk ook overzichtelijk en gebruiksvriendelijk zijn voor patiënten én behandelaren.’

Van onderzoekslijn tot living lab

Verwijs voert nog geen onderzoek uit binnen MIB, maar dit verandert binnenkort. ‘Collega Amely Verreijen verlaat de HvA. Ik neem vanuit de HvA op korte termijn haar taken over als coördinator van de onderzoekslijn voor ecologisch duurzame voeding voor ouderen met obesitas. Er liggen al een aantal onderzoeksideeën, maar deze moeten nog in gang gezet worden. Als coördinator neem ik straks werkzaamheden op me, zoals financieringsaanvragen schrijven, inhoudelijk onderzoek uitvoeren, studenten begeleiden, contact met partners onderhouden en artikelen publiceren. Ik verheug me er enorm op. Deze onderzoekslijn sluit heel mooi aan bij mijn kennis en interesses. Daarbij vind ik het heel belangrijk om op zoek te gaan naar ecologisch duurzame alternatieven binnen onze voeding. Willen we onze wereldbevolking kunnen blijven voeden, dan is dit de toekomst.’

Naast de nieuwe onderzoekslijn is Verwijs betrokken bij de opzet van een MIB-living lab. ‘De vorm staat nog in de kinderschoenen, maar het doel is duidelijk: we willen nog meer verbonden zijn en een conversatie creëren met de praktijk, onderzoeksvragen ophalen vanuit de wijk en zo meer draagvlak creëren voor ons onderzoek.’

Beter goed gejat

Naast onderzoek is communicatie een uitgesproken interesse van Verwijs. ‘In de onderzoekswereld doen we supermooie onderzoeken en vinden we waardevolle resultaten. Ik vind het belangrijk dat deze informatie terechtkomt bij de personen voor wie we het doen. Daar heb je bepaalde ‘skills’ voor nodig. Ik heb op mijn opleiding heel goed geleerd hoe ik informatie deel met collega-onderzoekers, maar niet hoe ik een vlot artikel schrijf. Als je een brug wilt slaan tussen wetenschap en de patiënt, dan heb je ook dit nodig. Ik werk dan ook graag samen met mijn communicatiecollega’s. Zo doe ik veel kennis op. Wat is handig qua tekst? Welke afbeeldingen gebruik je? Hoe en waarom tag je mensen in een post? Beter goed gejat, dan slecht bedacht’, lacht ze.

Met al haar activiteiten zijn de dagen van Verwijs heel afwisselend. ‘Daar krijg ik energie van. Je moet mij niet 40 uur per week hetzelfde laten doen. Ik leer hier heel veel en vind het mooi om interventies te ontwikkelen waar mensen écht iets aan hebben. Vanuit onze diverse disciplines belichten we binnen MIB problemen vanuit verschillende hoeken en komen we tot innovatieve oplossingen, die goed aansluiten bij praktijkvragen. Mijn ambitie is dat iedereen, rijk en arm, jong en oud, in staat is bewuste en gezonde keuzes te maken. Dat betekent echt niet dat je nooit meer een frietje mag eten met een klodder mayo. Maar het zou mooi zijn als iedereen de kennis en vaardigheden bezit om over het algemeen gezond te leven.’