Centre of Expertise Urban Vitality

Gezond studeren aan de ALO

(Tijdelijke) uitval door blessures voorkomen

11 okt 2021 10:25 | Urban Vitality

“De ALO-monitor gaat over gezond studeren,” vertelt bijzonder lector Mathijs Hofmijster van het lectoraat Optimalisatie in Sportprestaties. Eerstejaars studenten van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gaan door hun studie ineens veel meer sporten en bewegen. Vaak naast al een bestaande sportpassie. “Dat proces kunnen we door middel van onderzoek beter begeleiden en onze kennis straks doorvoeren in een meer uitgebalanceerd onderwijsprogramma voor het eerste jaar.”

De noodzaak

Eerst even wat feiten: 1 op de 5 eerstejaars ALO heeft te maken met (tijdelijke) uitval door blessures. Gemiddeld krijgen eerstejaars 2,5 blessures in het eerste jaar en dat is 7 keer zoveel als hun leeftijdsgenoten van andere studies. “De kennis over belasting van het lijf is nog niet overal standaard opgenomen in het onderwijs. Studenten hebben vaak ook (nog) geen zelfreflectie op hun beweeggedrag en blessures. Ze spreken, bij overbelasting of blessures, pas met docenten als het al te laat is. En dat terwijl de student uitstekend zijn of haar eigen studieobject zou kunnen zijn,” zegt Mathijs. “We gaan de klachten monitoren om een beter beeld te krijgen, studenten te leren reflecteren en studentbegeleiders handvatten te geven bij de begeleiding hiervan. Met als hoofddoel om blessures van eerstejaars met 20% te laten afnemen.”

Samenwerking

Een aantal jaren geleden was de ALO-monitor al gestart, maar de frequentie van het uitvragen was laag en studenten waren niet zo bereid om het in te vullen. Daar komt verandering in door de samenwerking van het lectoraat met Sport Data Valley (SDV). SDV is het nationale platform voor onderzoek en data-analyse rond sport en bewegen. Zij zijn experts in het uitvragen van doelgroepen, het veilig opslaan van data en het overzichtelijk terugkoppelen van analyses aan onderzoekers.

Vertalen naar het onderwijs

Wekelijks melden eerstejaars ALO vanaf begin september dit jaar hun klachten in een digitaal volgsysteem met een feedback dashboard dat voor de student en studentbegeleiders (mentoren) toegankelijk is (mits de student daar toestemming voor geeft). Mathijs: “Door terugkoppeling aan de studentbegeleiders kunnen we de uitkomsten ook gelijk toepassen in het onderwijs. In samenwerking met docenten kunnen we het ook vertalen naar hun lessen.”

Ook buiten ALO bruikbaar

“De monitor wordt al ingezet bij verschillende sporten en kent dus uiteenlopende toepassingsgebieden,” legt SDV projectleider Dennis van Kooij uit. “Het is voor ons een mooi proces om bij de ALO betrokken te zijn en onze expertise erop los te laten. De kennis die we opdoen binnen de Amsterdamse ALO kan interessant zijn voor andere ALO’s die ook fysieke klachten bij eerstejaarsstudenten willen beperken. Zo kunnen we in de toekomst meer studenten beter behoeden voor fysieke klachten.”

Meer over Sport Data Valley

Meer over het lectoraat Optimalisatie in Sportprestaties