Centre of Expertise Urban Vitality

Gymmermansoog is afgerond

6 okt 2020 14:12 | Urban Vitality

Op 7 oktober promoveert Tim van Kernebeek op het onderzoek Gymmermansoog. Bij15.000 Amsterdamse schoolkinderen is 6 jaar lang hun motorische ontwikkeling getest met de 4-Vaardighedentest. Met een nauwkeurig Gymmermansoog onderzocht Tim of de 4-Vaardighedentest voldoende betrouwbaar is en heeft hij kunnen vaststellen wat de juiste afkapwaarden moeten zijn, zodat kinderen op basis van de uitslagen passende begeleiding krijgen.

Motorische ontwikkeling

“De motorische ontwikkeling van jonge kinderen, met name in steden, verdient aandacht. Er is minder ruimte om (veilig) te spelen, computerspelletjes houden kinderen vaker binnen en daardoor ontwikkelt hun motoriek zich minder vanzelfsprekend dan vroeger,” legt Tim uit. Met een groot onderzoek onder kinderen van 6 tot 12 jaar (MAMBO), monitort het HvA-lectoraat Bewegen In en Om School de ontwikkelingen bij kinderen en zorgt het voor verbinding tussen de professionals die het jonge kind ondersteunen.

4-Vaardighedentest

Belangrijk instrument bij MAMBO is de 4-Vaardighedentest die 4 onderdelen in de motoriek bekijkt: Springen-Kracht, Springen-Coördinatie, Stuiten en Stilstaan. Sinds 2000 is Wim van Gelder bezig met de ontwikkeling van deze test, als praktisch alternatief voor andere motoriektests. De 4-Vaardighedentest kan door de vakdocent Bewegingsonderwijs uitgevoerd worden in de eigen gymzaal met materialen uit het voorraadhok. Het is daarmee een toegankelijke en makkelijk toepasbare test van de motorische ontwikkeling van kinderen.

Afkapwaarden

In zijn onderzoek stelde Tim vast wat de grenzen zijn van een goede (groen), een matige (oranje) en een zorgwekkende (rode) motorische ontwikkeling. Grenzen die recht doen aan de ontwikkelingen en mogelijkheden van het kind. Voor docenten en begeleiders van het kind zijn dit belangrijke aanwijzingen voor welke vervolgstappen het kind nodig heeft. “Het zou namelijk niet ethisch zijn als we alleen constateren dat een kind achterloopt in de motorische ontwikkeling, zonder dat we een passend vervolgtraject aanbieden,” legt Tim uit. Daarom vervolgt het lectoraat dit onderzoek met de Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek, om de interventies door de juiste professionals zo goed mogelijk te laten aansluiten bij het kind.

Praktijk

Voor Tim heeft zijn onderzoek hem een uniek inkijkje gegeven in de wereld van bewegingsonderzoek. Hij is er trots op dat hij heeft bijgedragen aan de transitie van practise-based naar evidence-based onderzoek. “Hier in Amsterdam zien we ook gelijk wat er gebeurt met onze praktijkgericht onderzoeksresultaten. De Gemeente Amsterdam maakt er beleid op, docenten in het werkveld brengen het direct in praktijk en onze ALO-studenten krijgen het met de paplepel ingegoten.”

Doctor Van Kernebeek

Na 7 oktober is Tim dus gepromoveerd. Dan is hij niet alleen de bewegingswetenschapper, die hij al was bij aanvang van zijn onderzoek. Tim heeft inmiddels ook een master Epidemiologie op zak en zijn aantekening als docent behaald. Hij is nu dus doctor. Van harte, Tim!

Promotie 7 oktober 2020

Promovendus: Tim van Kernebeek
Lectoraat: Bewegen In en Om School
Promotor: Geert Savelsbergh
Co-promotor: Huub Toussaint en Mirka Janssen
Met dank aan alle studenten en ex-studenten die hebben meegewerkt aan de metingen bij de vele kinderen!