Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Blog: Nieuwe wijken, gezondere bewoners?

In de vorige eeuw realiseerde Amsterdam een nieuwe groene wijk. Een gezonde wijk, met veel licht, lucht en ruimte. Een grote verbetering ten opzichte van de benauwde bovenwoningen drie hoog achter waar veel mensen in die tijd op aangewezen waren. Alles bedacht door de beroemde stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren die het beste met die bewoners voor had.

De mooie plannen werden realiteit. In Amsterdam Nieuw-West, want over deze wijk gaat het, vinden we ook vandaag nog licht, lucht en ruimte. Maar gezonder? Als je naar de statistieken kijkt valt dat tegen. In grote delen van Nieuw-West zien we, meer dan in de rest van de stad, overgewicht en diabetes. Ook zijn de bewoners vaker eenzaam en is er meer armoede. Desondanks voelen veel de bewoners zich gezond, zij het iets minder dan in de andere stadsdelen. Opvallend is dat veel bewoners zich inzetten voor het welzijn van hun wijk. Hoe dan ook, van Eesteren had de huidige situatie niet kunnen voorspellen.

Ook nu worden nieuwe wijken in Amsterdam gebouwd. Het verschil met van Eesterens tijd is dat we veel meer weten over de relatie tussen gezondheid en leefomgeving. Het gaat niet alleen meer om licht en lucht, maar ook om zaken als beweegvriendelijkheid, een gezonde voedselomgeving, herkenbaarheid, en sociale samenhang.

Het is de kennis die een belangrijke rol gaat spelen bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk in Amsterdam Oost, het Bajes Kwartier. Een team onderzoekers en studenten van de Hogeschool van Amsterdam werkt samen met de ontwikkelaars van dit project. Welke kansen bieden de plannen voor de gezondheid van bewoners? Hoe kunnen die kansen nog vergroot worden? We voeren een Health Impact Assessment uit, dat is een methode om die kansen goed in kaart te brengen. En vanuit de bouwkeet gaan we aan de slag met onderzoek en experimenten. We praten met en niet alleen over bewoners. We zoeken contact met hen en met mensen in vergelijkbare wijken en vragen naar hun gezondheidsbeleving en -behoeften. Heel anders dan in de tijd van Van Eesteren, maar de ambitie is dezelfde: gezonde bewoners in een gezonde wijk.

In haar lectorale rede op 9 oktober vertelt Lea den Broeder meer over het werk van Gezondheid en Omgeving.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 17 september 2019

mw.  dr. J.M. den Broeder (Lea)

Bijzonder lector Gezondheid en Omgeving

l.den.broeder@hva.nl
Bekijk profiel