Centre of Expertise Urban Vitality

Ergotherapie – Participatie en Omgeving

Het lectoraat Ergotherapie - Participatie & Omgeving houdt zich bezig met vraagstukken rondom mensen die niet meer vanzelfsprekend hun dagelijkse activiteiten kunnen doen in huis, op school, op werk of in de buurt. Bijvoorbeeld door ouderdom, een lichamelijke aandoening, een psychische beperking of door beperkte sociale mogelijkheden.

Het lectoraat draagt via onderzoeksprojecten bij aan het verbeteren van de sociale, fysieke, culturele, maatschappelijke of politieke omgeving van alle Amsterdammers; ongeacht hun achtergrond of gezondheidssituatie.

Het lectoraat is verbonden aan de bacheloropleiding Ergotherapie en de European Master of Science in Occupational Therapy aan de HvA. Binnen de bachelor leiden docenten toonaangevende ergotherapeuten op die personen, organisaties en gemeenschappen perspectief bieden in hun dagelijkse activiteiten en maatschappelijk handelen. Door durven doen, ondernemen, verbinden, versterken, veranderen en vernieuwen. Binnen de master leiden docenten toongevende onderzoekers op die werken aan het ontwikkelen en innoveren van het vakgebied ergotherapie.

Praktijkgericht onderzoek

Met praktijkgericht onderzoek draagt het lectoraat bij aan het onderbouwen en ontwikkelen van het vakgebied ergotherapie. Participatie en de invloed van de omgeving vormen daarbij het uitgangspunt. Het regenboogmodel toont aan dat zowel de individuele als de maatschappelijke omgeving invloed heeft op de gezondheid, het welzijn en de participatie van mensen.

Het lectoraat deelt onderzoeksprojecten in op basis van de 4 bogen van het regenboogmodel:

  1. Individuele leefstijlfactoren
  2. Individuele sociale omgeving
  3. Maatschappelijke woon-, leef- en werkomstandigheden
  4. Maatschappelijke, sociaal-economische, politieke en culturele factoren

Regenboogmodel van Dahlgren en Whitehead (2006)

Kennisoverdracht

Voor de beroepspraktijk verzorgt het lectoraat scholing door het organiseren van studiedagen, cursussen en congressen. Docent-onderzoekers betrokken bij het lectoraat ontwikkelen onderwijsmateriaal en verzorgen onderwijs in de bacheloropleiding Ergotherapie en de European Master of Science in Occupational Therapy. Op deze manier vloeit kennis van het lectoraat terug naar het onderwijs. Studenten krijgen daarnaast de mogelijkheid om voor praktijkleren, hun afstudeerproject of hun masterthesis (mee) te werken aan onderzoeksprojecten van het lectoraat.

Associate lector Technologie en Participatie

Als associate lector Technologie en Participatie is Margriet Pol verbonden met het lectoraat Ergotherapie-Participatie en Omgeving. Zij ontwikkelt, evalueert en implementeert technologie die de dagelijkse activiteiten van mensen in de eigen omgeving ondersteunt en deelname aan de maatschappij faciliteert.

Contact

Gepubliceerd door  Urban Vitality 16 januari 2024