Centre of Expertise Urban Vitality

SIMBA

Kindertherapeuten stimuleren kinderen met astma tot meer beweging

Voor kinderen met astma is bewegen belangrijk voor de conditie van de longen. Bewegen versterkt de ademhalingsspieren waardoor kinderen fitter worden. Helaas bewegen kinderen met astma minder dan hun gezonde leeftijdsgenootjes waardoor ze een verminderde conditie, verminderde spierkracht en vaker overgewicht hebben in vergelijking met gezonde kinderen.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Oefentherapeuten en fysiotherapeuten (kindertherapeuten) die met kinderen met astma werken, begeleiden deze kinderen wekelijks om onder andere:

  • hun fysieke fitheid te vergroten
  • hen te leren omgaan met de ziekte astma
  • hen aan te leren efficiënt adem te halen tijdens bewegen

Deze behandelingen hebben vaak positieve effecten op de korte termijn. Er is nog weinig inzicht in factoren van beweeggedrag van kinderen met astma die invloed hebben op het volhouden van dagelijkse fysieke activiteit.

Ontwikkeling beweeginterventie om beweeggedrag te bevorderen

In het SIMBA-project ontwikkelen onderzoekers samen met kindertherapeuten, longverpleegkundigen, ouders en kinderen met astma een digitale beweegtool genaamd Foxfit. Deze beweegtool stimuleert kinderen met astma spelenderwijs om dagelijks te bewegen en hier weer of meer plezier in te krijgen. Zorgprofessionals zetten deze tool in tijdens de behandeling of nazorg. Foxfit heeft interactieve modules met persoonlijke doelstellingen, educatie, agendafunctie en biedt een leuke visuele terugkoppeling van het eigen beweeggedrag en de verkregen bonuspunten.

Testfase

In het huidige stadium van de studie is door onderzoekt het projectteam onderzocht of de bruikbaarheid van de beweegtool Foxfit bruikbaar voor en in de praktijk. Hier deden kinderen met astma (8-11 jr) aan mee die behoefte hadden aan extra beweging en die voor hun astma onder behandeling zijn in Amsterdam UMC, Kinderkliniek Almere, of Tergooi Blaricum/Hilversum. De resultaten laten zien dat Foxfit goed bruikbaar is in de praktijk en door zowel kinderen als zorgprofessionals positief wordt beoordeeld.

Alle stakeholders hebben geholpen bij het testen van het eerste prototype en de eerste productversie. Lees het nieuwsbericht over deze SIMBA-testdag of bekijk hier de film die is gemaakt over de ontwikkeling en het gebruik van Foxfit tijdens de studie.

Uitwerking

In een volgende fase van de studie wordt gekeken welke aanpassingen er moeten gedaan om de interventie nog verder te optimaliseren en welke behoeften en barrières er zijn om Foxfit in de praktijk te kunnen implementeren.

Deze studie wordt uitgevoerd als samenwerkingsproject tussen de HvA faculteiten Gezondheid (Lectoraat Dagelijks Bewegen!) en Digitale Media en Creatieve Industrie (Lectoraat Digital Life).

Consortium partners van dit project zijn: Tergooi (Hilversum/ Blaricum), Amsterdam UMC (locatie AMC, kinderlongziekten), Kinderkliniek Almere, Merem Medische Revalidatie, Amsterdam Public Health research institute (hiervoor EMGO+), Fitkids, Longfonds en Vereniging Voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.

RAAK-publiek

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de regeling RAAK-publiek (regieorgaan SIA).

Gepubliceerd door  Urban Vitality 3 maart 2020