Centre of Expertise Urban Education

Jongeren en verkiezingstijd: nog geen gouden combinatie

21 feb 2023 09:53 | Urban Education

Woensdag 15 maart 2023 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Gaan stemmen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hoe stimuleer je jongeren om hierover na te denken en om daadwerkelijk te gaan stemmen?

De opkomst van jongeren bij verkiezingen is lager dan van ouderen. "Het is belangrijk dat jongeren in aanloop naar de verkiezingen leren over de verkiezingen en over hoe het stemproces in zijn werk gaat", stelt onderzoeker binnen het lectoraat Burgerschapsonderwijs Jip Teegelbeckers.

Belemmerende factoren

Binnen het onderzoeksproject Stemmen stimuleren van mbo studenten wordt onderzocht welke belemmeringen jongeren ervaren om te gaan stemmen, en wat de ‘routes’ zijn om de opkomst van jongeren bij verkiezingen te verhogen. Uit de resultaten komt naar voren dat het met elkaar praten over wel of niet stemmen een bijdrage levert aan het participeren van jongeren tijdens de verkiezingen. Daarnaast vormt het missen van praktische informatie over hoe je moet stemmen een belemmering om daadwerkelijk te gaan stemmen.

In gesprek over verkiezingen

Willemijn Rinnooy Kan is ook binnen het lectoraat Burgerschapsonderwijs als onderzoeker betrokken bij dit project. "Om jongeren te prikkelen om met elkaar in gesprek te gaan over de verkiezingen en kennis te delen over het gehele verkiezingsproces zelf, hebben we lesmateriaal ontwikkeld dat aan die behoefte voldoet. Het lesmateriaal biedt docenten praktische handvatten om lessen hierover voor te bereiden en om het gesprek over verkiezingen op gang te brengen".

Voor het mbo, maar breder inzetbaar

Het materiaal is in eerste instantie toegespitst op het mbo, maar is ook zeker bruikbaar in het vo en hbo. Het bestaat uit twee lessen. De eerste les richt zich op het redeneren over wel of niet te gaan stemmen, de tweede les is gericht op het stemproces zelf. Het materiaal bestaat uit een docentenhandleiding, een powerpoint-presentatie, studentenmateriaal en een voorbeeld stembiljet.