Ondersteuning voor kwetsbare jongeren in Amsterdam

Online ondersteuning van jongeren in kwetsbare posities tijdens Corona

lessen voor de toekomst

Verslag

Jongeren in kwetsbare posities hadden ook de afgelopen coronajaren ondersteuning nodig. Hoe hebben professionals dit gedaan en welke veranderingen zouden ze in de toekomst willen meenemen als het om hulpverlening aan deze groep jongeren gaat?

Om hier antwoord op te geven zijn 15 professionals geïnterviewd. Het blijkt dat hulpverlening in de vorm van fysiek contact is gebleven en als nodig wordt ervaren. Wel wordt het digitaal contact als aanvulling gezien. Ook is digitaal vergaderen als positief ervaren. Professionals geven aan meer tijd te hebben om hun werk goed te kunnen uitvoeren nu de werkwijze digitaal en fysiek, blended, is geworden.

Referentie Abu Ghazaleh, N., & Boendermaker, L. (2022). Online ondersteuning van jongeren in kwetsbare posities tijdens Corona: lessen voor de toekomst. KeTJAA.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 mei 2022