Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Betere afvalscheiding door huishoudens in de stad (BASSTA)

Hoe kunnen gemeenten ervoor zorgen dat huishoudens blijvend hun afval scheiden in diverse afvalfracties zoals papier, gft en plastic?

Project

Thuis wordt nog te weinig afval gescheiden, en ook niet altijd op goede wijze. Dat is zonde, want goed gescheiden afval biedt kansen voor recycling en andere circulaire toepassingen. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) doet met project BASSTA onderzoek naar het verbeteren van het scheidingsgedrag van huishoudens, met een focus op de stedelijke omgeving.

Afval scheiden

Contact projectleider

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 6 april 2023

Project Info

Afvalscheiding huishoudens
Startdatum 01 mrt 2021
Einddatum 01 mei 2023

Contact

Nikki Groote Schaarsberg
Annelies de Leede