Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Betere afvalscheiding door huishoudens in de stad (Bassta Plus)

Project

Een goede afvalscheiding biedt kansen voor recycling en andere circulaire toepassingen. Toch belanden er nog veel etensresten bij het plastic afval, en andersom. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzoekt met welke (combinaties van) interventies gemeenten er voor kunnen zorgen dat bewoners hun afval beter scheiden.

Nederland moet in 2050 volledig circulair zijn. Goed scheiden van afval, zodat het bruikbaar is als grondstof voor nieuwe producten, is hierbij cruciaal. Het blijkt echter moeilijk bewoners van met name hoogbouw zo ver te krijgen dat ze hun afval altijd gescheiden in de container te gooien.

Voordelen tastbaar maken

‘Het ontbreekt bewoners nu vaak nog aan de kennis en motivatie om afval te scheiden zoals het hoort,’ zegt Maarten Mulder, onderzoeker Circulaire Transitie bij de HvA en projectleider. Bewoners krijgen van de gemeente nu vaak alleen een flyer waarop staat wanneer ze welk soort afval aan de straat kunnen zetten. Maar om gedrag daadwerkelijk te veranderen zijn meer ingrijpende interventies nodig, die afval scheiden gemakkelijker maken en de voordelen ervan tastbaar maken.

Verschillende gedragsinterventies

In BASSTA Plus onderzoekt de HvA samen met gemeentes, afvalinzamelaars en andere maatschappelijke organisaties, welke (combinaties van) interventies scheidingsgedrag stimuleren. Er worden verschillende gedragsinterventies onderzocht, zoals een startpakket, het stellen van groepsdoelen, ‘infoquêtes’ en de container als communicatiemiddel. Bewoners worden via veldonderzoek (waarbij interventies in de praktijk getest worden) bij het project betrokken.

Zelf aan de slag als gemeente

1. Wil je als gemeente of afvalinzamelaar meer weten over hoe bewoners aankijken tegen het scheiden van gft-afval en ze tegelijk stimuleren hun gft (beter) te scheiden, dan is de infoquête mogelijk een interessante oplossing. Hieronder vind je een handleiding voor het opzetten van een infoquête.

2. Een gedragsinterventie die kan bijdragen aan het vergroten van de gelegenheid om gft te scheiden is het aanbieden van een gft-bakje en zakjes. Maar welk soort bakje kun je het beste aanbieden aan bewoners, geef je wel of niet een keuze en hoe kun je het beste de uitgifte regelen? Deze vragen stonden centraal in een onderzoek naar de inzet van gftbakjes in Nederland.

Partners

Het consortium telt elf partners: de Hogeschool van Amsterdam, gemeente Amsterdam, gemeente Amersfoort, gemeente Den Haag, gemeente Alphen a/d Rijn, ROVA, Avalex, Rijkswaterstaat, NVRD, Vereniging Afvalbedrijven en Milieu Centraal. Ook de gemeente Rotterdam is betrokken bij het project. Ook meedoen? Neem gerust contact op met het projectteam.

Onderwijs

Studenten Toegepaste Psychologie, Product Design en Communicatie en Multimedia Design van de HvA draaien mee in het onderzoek. De studenten helpen mee bij het ontwikkelen en testen van de interventies.

BASSTA

BASSTA Plus is een vervolg op het project BASSTA (2021-2023) Onderzoekers van de HvA brachten hierin gedetailleerd in kaart hoe bewoners van flats in onder andere Amsterdam, Utrecht en Alphen aan den Rijn omgaan met afval: van het ontstaan van afval bij mensen thuis tot het moment waarop het afval buiten in een container wordt gegooid. Ze ontwierpen en testten ook een aantal interventies, in samenwerking met maatschappelijke organisaties, gemeentes en andere overheidsinstanties.

Centres of Expertise City Net Zero en Urban Governance and Social Innovation

BASSTA Plus is een initiatief van de Centres of Expertise City Net Zero en Urban Governance and Social Innovation (UGSI). De verbonden lectoraten Circulair Ontwerpen & Ondernemen en Psychologie voor een Duurzame Stad onderzoeken en ontwikkelen innovaties om tot een circulaire economie en maatschappij te komen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 8 juli 2024

Project Info

Startdatum 01 jun 2023
Einddatum 31 mei 2025