Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Raamwerken en ondersteuningsstructuren die bijdragen aan aantrekkelijke en duurzame loopbanen van leraren

Verslag van peer learning tussen Europese lidstaten

Anders

In oktober 2019 vond een Europese werkconferentie over loopbaanontwikkeling van leraren plaats op Cyprus.<br/>Een kleine groep vertegenwoordigers uit 10 Europese lidstaten en twee stakeholder organisaties (de vakbondskoepel ETUCE en de Europese vereniging voor lerarenopleidingen ATEE) wisselden aanpakken en loopbaanmogelijkheden in verschillende landen uit. Op basis van die uitwisseling ontstonden beelden over beleid en infrastructuren die ondersteunend kunnen zijn voor loopbaanontwikkeling van leraren.<br/><br/>De Nederlandse deelname bestond uit Marco Snoek (lector HvA) en Sharon Olsthoorn (directie voorgezet onderwijs, ministerie van OCW). In dit rapport doen zij verslag van de werkconferentie en wat het voor de Nederlandse context oplevert.

Referentie Snoek, M., & Olsthoorn, S. (2019, Oct). Raamwerken en ondersteuningsstructuren die bijdragen aan aantrekkelijke en duurzame loopbanen van leraren: Verslag van peer learning tussen Europese lidstaten. Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding. https://www.hva.nl/kc-onderwijs-opvoeding/gedeelde-content/nieuws/nieuwsberichten/2019/12/europese-perspectieven-op-loopbanen-voor-leraren-2.html
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 oktober 2019

Publicatiedatum

okt 2019

Auteur(s)

Sharon Olsthoorn

Publicaties:

Research database