Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Wmo Werkplaats Amsterdam I

Project

Facilitering van burgers in kwetsbaar makende posities. Vanuit de Amsterdamse Wmo-werkplaats vindt vanaf september 2009 onderzoek plaats naar beloftevolle praktijken, gemeten naar de kansen die de Wmo biedt voor outreachend werken.

We richten ons in de Wmo-werkplaats Amsterdam op de prestatievelden 1, 7, 8 en 9, of anders gezegd: op het bevorderen van zelfregie van burgers in kwetsbaar makende omgevingen. We kijken dus ook naar hun sociale omgeving, naar de daarin verborgen kansen en krachten en naar de condities die nodig zijn om hun participatie in de samenleving te bevorderen.

In de Wmo-werkplaats kijken we naar de competenties van professionals die met deze mensen werken. Hoe kunnen beroepskrachten leren switchen van een hulpverlenende naar een meer faciliterende rol?

Niet alleen een vraagstuk voor grote steden. Het antwoord op de vraag hoe beter gebruik gemaakt kan worden van de eigen kracht van burgers in een kwetsbare positie en hun sociale omgeving is niet alleen regionaal relevant. Alle Nederlandse gemeenten hebben te maken met beleid en uitvoering van de Wmo, en alle staan voor de uitdaging om door middel van outreachend werken dergelijke burgers op te sporen. Ook zullen zij vervolgens manieren moeten vinden om hun draagkracht, en tenslotte ook hun maatschappelijke participatie, te bevorderen.

Startbijeenkomst Van de startbijeenkomst op 5 november 2009 is een verslag beschikbaar. Verslag bijeenkomst Wmo Adam 2009

Publicaties

Stam, M. (2012). Geef de burger moed. Outreachend werken in tijden van transformatie van de verzorgingsstaat. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam i.s.m. Wmo Werkplaasten Amsterdam.

Huber, M, Bouwes, T, Dompig, M, Marzkoui, N. el en Lochtenberg, M. (2010). Gewoon Doen. Je Eigen Stek: wonen in zelfbeheer. Hoofdstuk in: Steyaert, J. & Kwekkeboom, R. (2010). Op zoek naar duurzame zorg.

Downloads

Verantwoording WMO werkplaatsen periode juli 2010 - juli 2011

Overige medewerkers

Carolien de Jong, dejong@vestadvies.nl

Fatima BichBich, f.bichbich@hva.nl

Wim Hellings, w.t.j.hellings@hva.nl

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 sep 2009
Einddatum 01 apr 2013

Contact

Marc Räkers
Simona Gaarthuis
Paulina Sedney
Martin Stam
Max Huber
Tineke Bouwes