Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Kencijfers Openbare Laadinfrastructuur Elektrisch Vervoer

onderzoeksverslag

In opdracht

Markt, overheid en wetenschap hebben samen een richtlijn ontwikkeld voor het aantal te plaatsen laadpunten op parkeerplaatsen in openbaar gebied. De richtlijn wordt gepubliceerd in de vorm van kencijfers. Het gaat om openbare laadpunten voor elektrische rijders in woon-, bezoek- en werklocaties.

Referentie Talens, H., Kluitenberg, J., van Elzakker, F., van de Reijt, A., Voogt, N., Piersma, N., ... Renooy, S. (2017). Kencijfers Openbare Laadinfrastructuur Elektrisch Vervoer: onderzoeksverslag. NKL Nederland.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 1 mei 2017