Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Nieuwe aflevering podcast 'minder uren, betere lessen?'

29 mrt 2023 14:51 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

We hebben hoge verwachtingen van leraren als het gaat om de kwaliteit van hun lessen, maar er is nauwelijks tijd om goede lessen voor te bereiden. Kernvraag van de podcastreeks is of het verlagen van het aantal lesuren van leraren ten gunste van (gezamenlijke) ontwikkeltijd kan bijdrage aan betere lessen.

In deze achtste aflevering staan we stil bij de vraag of vermindering van het aantal lesuren van leraren mogelijk is door gebruik te maken van de inzet van externe experts bij het leerproces van leerlingen. Veel mensen vinden minder lesuren voor leerlingen – zeker voor kinderen in achterstandssituaties – onwenselijk. Als we dan andere experts kunnen inzetten die kunnen bijdragen aan de leertijd van leerlingen, is het de vraag of dat mogelijk is zonder dat dat weer leidt tot minder tijd voor leraren om hun onderwijs te ontwikkelen en voor te bereiden.

Dit onderwerp is een gevoelig onderwerp omdat het lastig is om het gesprek daarover te voeren los van andere gesprekken waarin het gaat om het inzetten van onbevoegden in het onderwijs. Er is de afgelopen jaren erg ingezet om het aantal onbevoegde leraren terug te dringen, omdat een onderwijsbevoegdheid een erkenning is dat leraarschap niet zomaar een beroep is, dat je daar een gedegen opleiding voor nodig hebt waar je niet op moet willen afdingen. Momenteel ontstaat juist het gevoel dat er door het lerarentekort de neiging is om daar toch op af te dingen: lopen we het risico om toch genoegen te nemen met minder kwaliteit, met het inzetten van onbevoegden? Of kan er toch meerwaarde gerealiseerd worden voor leraar en/of leerlingen als er aan een aantal randvoorwaarden voldaan wordt?

Wil je meer weten of met ons in gesprek over de reeks of over de aflevering? Kijk op www.hva.nl/minderurenbeterelessen .