Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Samen onderzoekend werken - Professional Doctorate project

Onderzoeksdomeinen: Samenwerkende professionals (FBE) en Leren en Innoveren (FOO).

Project

Docententeams binnen Stichting Carmelcollege lopen regelmatig tegen situaties aan waar geen standaardoplossingen voor bestaan. Docenten maken beslissingen op basis van ervaring of gevoel. Onderzoek doen is geen integraal onderdeel van de werkwijze en cultuur. Er bestaat dan ook geen verbinding tussen praktische en wetenschappelijke kennis of deze wordt niet efficiënt en effectief ingezet. Hierdoor blijven belangrijke inzichten van wetenschappelijk onderzoek onderbelicht en komen innovaties in de onderwijspraktijk lastig van de grond. Samen onderzoekend werken (SOW) is essentieel om te innoveren en het onderwijs te verbeteren.

Emely Meijerink | PD kandidaat HvA

Inhoud onderzoek

Bij Samen Onderzoekend Werken bestuderen docenten samen een vraagstuk uit de praktijk, met kennis van zowel de praktijk als de wetenschap. Vervolgens kijken zij terug op hun aanpak, handelingen, gevolgen en de inzichten die ze hebben opgedaan.

Meijerink onderzoekt door welke gerichte interventies SOW succesvol toegepast kan worden in docententeams. Ook bekijkt zij hoe structuur, cultuur en processen binnen de school optimaal ingericht kunnen worden om het samen onderzoekend werken te versterken. Het PD-traject draagt zo bij aan innovatie en verbetering van het onderwijs, die zo hard nodig is vanwege de maatschappelijke impact.

Binnen het professionaliseringstraject voor de PD-kandidaat richt zij zich op het ontwikkelen van haar organisatiesensitiviteit, het vergroten van haar systemische kijk en het situationeel leren kijken naar urgente vraagstukken. Ook zal zij de invloed op haar eigen rol en opstelling scherper krijgen en ontwikkelen.

Naam PD-kandidaat: Emely Meijerink

Begeleidend lector(en): dr. Daniël van Middelkoop en dr. Marco Snoek

Werkveldorganisatie: Stichting Carmelcollege

Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 8 mei 2024

Project Info

Emely Meijerink | PD onderzoek SOW
Startdatum 01 mei