Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Leren in Maakplaats021

praktijkonderzoek naar het leren van kinderen en maakplaats-coaches in de maakplaatsen op verschillende locaties van de Openbare Bibliotheek Amsterdam in de periode 2017-2019

Verslag

Kinderen en jongeren leren niet alleen op school, maar ook daarbuiten. Informele leeromgevingen kunnen ‘het verschil maken’ voor hun ontwikkeling, niet alleen door scholing van kennis en vaardigheden, maar ook als plaats waar jeugdigen nieuwe sociale rollen kunnen ervaren en hun identiteit ontwikkelen. De in dit rapport gepresenteerde studie onderzoekt de leeropbrengsten (kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming) van maakprogramma’s voor kinderen en het opleidingsprogramma voor maakplaats-coaches in Maakplaats 021. Gegevensverzameling bestaat uit documentanalyse, zelfevaluaties door kinderen en interviews met maakplaats-coaches. Uit de zelfevaluaties van kinderen en de interviews met maakplaats-coaches blijkt dat kinderen groeien op het gebied van technologie, socialisatie en persoonsvorming. Kinderen geven aan dat zij graag naar de maakplaats komen en er veel leren. De leeractiviteiten die zij zelf benoemen betreffen voornamelijk de technologie. Volgens coaches en ouders groeien de kinderen ook als persoon en ontwikkelen zij hun identiteit. Elkaar hulp geven en hulp vragen – een belangrijke vaardigheid die geoefend kan worden in informele leeromgevingen – blijft iets achter bij de andere leeropbrengsten.

Referentie Pijls, M., van Eijck, T., & Kragten, M. (2020). Leren in Maakplaats021: praktijkonderzoek naar het leren van kinderen en maakplaats-coaches in de maakplaatsen op verschillende locaties van de Openbare Bibliotheek Amsterdam in de periode 2017-2019. Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 16 september 2020