Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

(Her)kennen wij elkaar?

Perspectieven en ervaringen van biculturele docenten in het hbo over hun rol en meerwaarde voor studenten

Verslag

Perspectieven en ervaringen van biculturele docenten in het hbo over hun rol en meerwaarde voor studenten.

Referentie Agricola, B., & Elffers, L. (2021). (Her)kennen wij elkaar? Perspectieven en ervaringen van biculturele docenten in het hbo over hun rol en meerwaarde voor studenten. Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding. https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/kc-oo/pdfs-bij-projecten/herkennen-wij-elkaar.pdf?1632991977437
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2021