Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Grenzen verleggen

professionalisering tijdens innovaties door leraren

Verslag

In dit onderzoek staat de vraag 'Op welke wijze dragen door leraren geïnitieerde innovaties bij aan hun professionalisering?’ centraal. Daarvoor zijn drie deelvragen beantwoord: wat heeft de leraar geleerd, hoe heeft de leraar geleerd, welke factoren zijn van invloed op het leren en wat is deze invloed?

Interviews

Om antwoord te vinden op deze vragen zijn 32 leraren uit het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) twee keer geïnterviewd binnen een tijdsbestek van een half jaar. Deze leraren initieerden zelf een onderwijsinnovatie. Een deel van deze leraren maakte gebruik van een ondersteuningsprogramma (het LOF), een deel niet. Op basis van de interviews ontstaat inzicht in de wijze waarop een door leraren zelf geïnitieerde onderwijsinnovatie binnen of buiten de eigen onderwijsinstelling bijdraagt aan de professionalisering van die leraren.

Uitkomsten

De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat leraren zich vooral ontwikkelen op onderwerpen die te maken hebben met het organiseren van een innovatieproces en minder met de inhoud van de innovatie zelf. Door een innovatieproces te initiëren en vorm te geven lopen ze tegen vraagstukken aan van innovatie- en implementatieprocessen en begeven ze zich buiten hun comfortzone. Dat biedt krachtige impulsen voor het leren op het gebied van deze thema’s. Tegelijkertijd blijkt uit de interviews dat leraren het lastig vinden om hun leeropbrengsten expliciet te benoemen. Die blijven vaak impliciet. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat het initiëren en implementeren van onderwijsinnovaties specifieke vaardigheden vraagt die niet standaard tot het repertoire van leraren behoren. Ondersteuning van leraren bij het opzetten en organiseren van innovaties is daarom van belang. Die ondersteuning kan ook een rol spelen in het expliciteren van leeropbrengsten, zodat die ook binnen de school onder collega’s gedeeld kunnen worden. Daarmee ontstaat er geleidelijk een gedeelde kennisbasis rond het organiseren en implementeren van innovaties, waar meer leraren in een school uit kunnen putten en die bijdraagt aan een sterker gedeeld eigenaarschap van leraren bij onderwijsinnovaties.

Referentie Droppers, A., Ermers, C., Gruijthuijzen, R.-J., Jonker, R., Meijer, L., Nicolasen, I., Overdiep, C., Roon, L., Smit, B., & Snoek, M. (2021). Grenzen verleggen: professionalisering tijdens innovaties door leraren. Lerarenontwikkelfonds.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2021

Publicatiedatum

jan 2021

Auteur(s)

Arda Droppers
Caroline Ermers
Robert-Jan Gruijthuijzen
Rudy Jonker
Lara Meijer
Iris Nicolasen
Christien Overdiep
Lars Roon
Ben Smit

Publicaties:

Research database