Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Leiderschap van leraren ontwikkelen en toepassen in de school

Hoofdstuk

De kerntaak van leraren is om bij te dragen aan het leren van leerlingen. Daarnaast wordt er steeds vaker een pleidooi gehouden voor leiderschap van leraren dat de eigen klassenpraktijk overstijgt: ‘teacher leadership’. Teacher leadership vraagt om kwaliteiten die leraren niet zonder meer bezitten. Net als beginnend leraren, moeten ook beginnende teacher leaders zich professionaliseren om hun rol in te kunnen vullen. Het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten is nog niet voldoende om ook daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen in de school. Bij het toepassen van hun leiderschapsrol lopen teacher leaders vaak tegen belemmeringen aan in de school. Zo kunnen teacher leaders worstelen met de vraag hoe zij de schoolleiding meekrijgen om vorm te geven het verbeteren van het onderwijs. Of met de vraag hoe ze collega’s mee krijgen in hun plannen. In het boek Gespreid leiderschap in het onderwijs verken ik in hoofdstuk 5 hoe het leiderschap van leraren en de kwaliteiten die daarvoor nodig zijn ontwikkeld kunnen worden, hoe die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van gespreid leiderschap in de school en wat daarvoor voorwaarden en belemmeringen zijn.

Referentie Snoek, M. (2017). Leiderschap van leraren ontwikkelen en toepassen in de school. In F. Hulsbos, & S. van Langevelde (Eds.), Gespreid leiderschap in het onderwijs: elkaar invloed gunnen voor vernieuwing (pp. 98-109). Kessels & Smit Publishers.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 september 2017

Publicatiedatum

sep 2017

Auteur(s)


Publicaties:

Research database